Rok 2020 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni [PODSUMOWANIE]

Za nami 2020 rok. Kolejny rok naszej intensywnej pracy dla Gdańska i jego mieszkańców. Choć był to dla nas wszystkich trudny czas, ze względu na pandemię koronawirusa i wynikające z niej obostrzenia, to mimo konieczności weryfikacji naszych niektórych działań, w dalszym ciągu realizowaliśmy zadania na rzecz naszego miasta.
Rok 2020 to kolejny rok intensywnej pracy GZDiZ na rzecz Gdańska i jego mieszkańców
Rok 2020 to kolejny rok intensywnej pracy GZDiZ na rzecz Gdańska i jego mieszkańców
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Mimo wprowadzanych obostrzeń, narodowej kwarantanny, gospodarczego lockdownu i konieczności ograniczania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, staraliśmy się wykonywać wszystkie zaplanowane przez nas zadania i odpowiadać na potrzeby gdańszczanek i gdańszczan. A było ich całkiem sporo, bo i zakres działalności GZDiZ obejmuje wiele obszarów. Zarządzamy drogami publicznymi znajdującymi się w granicach administracyjnych Gdańska, zarządzamy także cmentarzami i lasami komunalnymi oraz parkami, placami zabaw i zieleńcami. Zajmujemy się oświetleniem ulic i sygnalizacją świetlną, utrzymujemy obiekty inżynierskie. Wykonujemy szereg robót pod wspólnym mianownikiem utrzymania dróg, dbamy o czystość i porządek na drogach publicznych, jak również likwidujemy na nich negatywne skutki zimy. Ponadto zarządzamy Strefą Płatnego Parkowania, wydajemy również tysiące decyzji, opinii i uzgodnień.

Zapraszamy do zapoznania się z rocznym podsumowaniem naszych działań, które podzieliliśmy na kilka kategorii. Przybliży ono ich specyfikę i zobrazuje rezultaty podejmowanych zadań.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP