Gastronomia

OGRÓDEK GASTRONOMICZNY

„Ogródkownik. Poradnik dla właścicieli lokali gastronomicznych"

"Jak zazielenić ogródek gastronomiczny?"

Restauratorzy, właściciele kawiarni lub innych lokali gastronomicznych z terenu Gdańska mogą ubiegać się o ogródek przed lokalem. Oznacza to możliwość umieszczenia stołów, krzeseł oraz donic z roślinnością w celu przedłużenia sali konsumpcyjnej.

Niezbędnym warunkiem jest:

 • posiadanie prawa do lokalu,
 • posiadanie decyzji właściwego Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • prowadzenie lokalu gastronomicznego przez cały rok.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

 1. SPRAWDZIĆ WŁASNOŚĆ TERENU

W Wydziale Geodezji można uzyskać informację kto jest właścicielem terenu przed lokalem. Zasady zajęcia terenu określa jego zarządca/ właściciel. Należy uzyskać jego zgodę!

Jeżeli ogródek będzie znajdował się na terenach zarządzanych przez Gminę Miasta Gdańska należy zapoznać się z obwiązującymi zasadami estetycznymi.

 1. ZAPLANOWAĆ OGRÓDEK

Odpowiedni pomysł na aranżację ogródka pozwoli wykorzystać przestrzeń przed lokalem oraz pomoże zaplanować wyposażenie.

Przed zakupem wyposażenia obowiązkowo należy skonsultować się z inspektorami GZDiZ – pozwoli to uniknąć zbędnych wydatków.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Uzgodnienie to dokument określający wygląd ogródka np. rodzaj wyposażenia oraz jego lokalizację tj. granice i powierzchnię zajmowanego terenu.

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie ogródka gastronomicznego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi granicami ogródka – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2).

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby po uzyskaniu uzgodnienia wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zaleca się złożenie wniosku przed sezonem wysokim (kwiecień – październik) w lutym danego roku.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej lub umowy naliczającej opłatę w oparciu o powierzchnię, termin ustawienia ogródka i ustaloną stawkę opłat.

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna będzie zawierała wyliczenie kwoty za zajęcie pasa drogowego wg stawek* poniżej:

Zajęcie pasa drogowego

ogródki gastronomiczne

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

na obszarze Śródmieścia

(Główne Miasto, północna cz. Wyspy Spichrzów, Szafarnia)

od 1 maja do 30 września

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

na obszarze Śródmieścia

(Główne Miasto, północna cz. Wyspy Spichrzów, Szafarnia) od 1 października do 30 kwietnia

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

na pozostałym obszarze

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

*stawki obowiązujące do 30 kwietnia 2021 r.

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

 1. USTAWIĆ OGRÓDEK ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Ogródek musi być ustawiony zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres działania ogródka trzeba dbać o jego czystość i konserwację.

Zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych

POJAZD GASTRONOMICZNY (FOODTRUCK)

Właściciele pojazdów gastronomicznych typu foodtruck mogą ubiegać się o ustawienie pojazdu na terenie Gdańska.

Niezbędnym warunkiem jest:

 • dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • posiadanie decyzji właściwego Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • własne zasilanie pojazdu np. z akumulatorów - nie dopuszcza się zasilania z agregatów prądotwórczych.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

 1. WYBRAĆ LOKALIZACJĘ

Należy zapoznać się z wykazem lokalizacji stałych pojazdów gastronomicznych (Wykaz lokalizacji stałych pojazdów gastronomicznych) i wybrać dogodne miejsce na prowadzenie działalności. Istnieje możliwość umieszczenia pojazdu w innym punkcie niż wskazane po indywidualnym rozpatrzeniu zaproponowanej lokalizacji.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie pojazdu gastronomicznego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi wymiarami obszaru prowadzenia działalności – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2).

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna będzie zawierała wyliczenie kwoty za zajęcie pasa drogowego wg stawek poniżej:

Zajęcie pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Pojazd gastronomiczny

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

4. USTAWIĆ POJAZD ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Pojazd gastronomiczny musi być ustawiony zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres prowadzenia działalności należy zadbać o jego czystość, konserwację, a także o pielęgnację terenu wokół pojazdu.

KONKURSY

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania zgody na punkt handlowy w ramach konkursów na:

 • prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych na terenie Głównego Miasta - Ostatni/bieżący konkurs
 • obsługę ruchu turystycznego – mała gastronomia w terminie kwiecień-wrzesień - Ostatni/bieżący konkurs

Aktualny harmonogram przeprowadzenia konkursów na sezonowe punkty handlowe