Gastronomia

Autor: Konrad Marciński

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Ogródkownik. Poradnik dla właścicieli lokali gastronomicznych” oraz prezentacją „Jak zazielenić ogródek gastronomiczny”.

„Ogródkownik. Poradnik dla właścicieli lokali gastronomicznych"

Broszura wyjaśnia w przystępny sposób, kto i w jakiej lokalizacji może ustawić ogródek gastronomiczny oraz jak powinno wyglądać jego wyposażenie. W poradniku przedstawiono również drogę „krok po kroku”, w celu dopełnienia koniecznych formalności. „Ogródkownik” to także zbiór dobrych praktyk, których zastosowanie sprawi, że ogródek gastronomiczny będzie przede wszystkim komfortowy i funkcjonalny zarówno dla klientów lokalu gastronomicznego, jak i dla pozostałych użytkowników ulicy, przy której jest zlokalizowany.

"Jak zazielenić ogródek gastronomiczny?"

Uzupełnieniem informacji zawartych w "Ogródkowniku" jest prezentacja „Jak zazielenić ogródek gastronomiczny” na temat doboru i pielęgnacji zieleni w ogródkach lokali. Z zebranych informacji można dowiedzieć się jak wybrać rośliny odpowiednie do warunków panujących w ogródku (np. stanowisko słoneczne), jak stworzyć z nich interesującą kompozycję (kolorystyka, proporcje względem donicy) oraz jak odpowiednio pielęgnować roślinność przez cały sezon. Praktyczne wskazówki pozwolą nie tylko uatrakcyjnić wygląd ogródka, ale również mogą przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z wymianą i utrzymaniem zieleni.

OGRÓDEK GASTRONOMICZNY

Restauratorzy, właściciele kawiarni lub innych lokali gastronomicznych z terenu Gdańska mogą ubiegać się o ogródek przed lokalem. Oznacza to możliwość umieszczenia stołów, krzeseł oraz donic z roślinnością w celu przedłużenia sali konsumpcyjnej.

Niezbędnym warunkiem jest:

 • posiadanie prawa do lokalu,
 • posiadanie decyzji właściwego Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • prowadzenie lokalu gastronomicznego przez cały rok.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

 1. SPRAWDZIĆ WŁASNOŚĆ TERENU

W Wydziale Geodezji można uzyskać informację kto jest właścicielem terenu przed lokalem. Zasady zajęcia terenu określa jego zarządca/ właściciel. Należy uzyskać jego zgodę!

Jeżeli ogródek będzie znajdował się na terenach zarządzanych przez Gminę Miasta Gdańska należy zapoznać się z obwiązującymi zasadami estetycznymi.

 1. ZAPLANOWAĆ OGRÓDEK

Odpowiedni pomysł na aranżację ogródka pozwoli wykorzystać przestrzeń przed lokalem oraz pomoże zaplanować wyposażenie.

Przed zakupem wyposażenia obowiązkowo należy skonsultować się z inspektorami GZDiZ – pozwoli to uniknąć zbędnych wydatków.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Uzgodnienie to dokument określający wygląd ogródka np. rodzaj wyposażenia oraz jego lokalizację tj. granice i powierzchnię zajmowanego terenu.

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie ogródka gastronomicznego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi granicami ogródka – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2) oraz zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości w opłatach z tytułu zobowiązań wobec Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby po uzyskaniu uzgodnienia wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zaleca się złożenie wniosku przed sezonem wysokim (kwiecień – październik) w lutym danego roku.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej lub umowy naliczającej opłatę w oparciu o powierzchnię, termin ustawienia ogródka i ustaloną stawkę opłat.

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

 1. USTAWIĆ OGRÓDEK ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Ogródek musi być ustawiony zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres działania ogródka trzeba dbać o jego czystość i konserwację.

Zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych

POJAZD GASTRONOMICZNY (FOODTRUCK)

Właściciele pojazdów gastronomicznych typu foodtruck mogą ubiegać się o ustawienie pojazdu na terenie Gdańska.

Niezbędnym warunkiem jest:

 • dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • posiadanie decyzji właściwego Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • własne zasilanie pojazdu np. z akumulatorów - nie dopuszcza się zasilania z agregatów prądotwórczych.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

 1. WYBRAĆ LOKALIZACJĘ

Należy zapoznać się z wykazem lokalizacji stałych pojazdów gastronomicznych (Wykaz lokalizacji stałych pojazdów gastronomicznych) i wybrać dogodne miejsce na prowadzenie działalności. Istnieje możliwość umieszczenia pojazdu w innym punkcie niż wskazane po indywidualnym rozpatrzeniu zaproponowanej lokalizacji.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie pojazdu gastronomicznego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi wymiarami obszaru prowadzenia działalności – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2).

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

4. USTAWIĆ POJAZD ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Pojazd gastronomiczny musi być ustawiony zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres prowadzenia działalności należy zadbać o jego czystość, konserwację, a także o pielęgnację terenu wokół pojazdu.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że zezwolenie na punkty handlowe przeznaczone do sprzedaży owoców i warzyw (np. truskawek) będą przyznawane podmiotom, które najpierw uzyskają uzgodnienie sezonowego punktu handlowego sprzedaży owoców i warzyw. Następnie wymagane jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego. Dopiero po uzyskaniu obu dokumentów możliwe jest rozpoczęcie działalności. 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań wobec GZDiZ można uzyskać na dwa sposoby:

 • składając wniosek drogą mailową na adres mailowy gzdiz@gdansk.gda.pl z podaniem danych na które prowadzona jest działalność gospodarcza oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł na konto bankowe nr  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935;
 • składając wniosek w formie papierowej pocztą na adres GZDiZ lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Partyzantów 36 wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 21 zł. Opłaty można dokonać w opłatomacie umieszczonym w budynku Biura

Rodzaj zajęcia

Stawka za 1 m2 dziennie

Ogródki gastronomiczne w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09 na obszarze Śródmieścia (Główne Miasto, północna część Wyspy Spichrzów, ulica Szafarnia)

1,80 zł

Pozostałe ogródki gastronomiczne

0,90 zł

Punkty handlowe i promocyjne na terenie Głównego Miasta

6,00 zł

Pozostałe stoiska handlowe

3,00 zł

Pojazdy gastronomiczne (rowery, riksze, wózki, foodtrucki)

10,00 zł

Stawki na podstawie uchwały nr LX/1536/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2023 roku.