Infrastruktura Tramwajowa

Autor: Konrad Marciński

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zajmuje się kontrolą stanu technicznego infrastruktury tramwajowej, która utrzymywana jest przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Organizacją komunikacji miejskiej autobusowej oraz tramwajowej (m.in. rozkładami jazdy, trasami poszczególnych linii, informacją pasażerską czy punktualnością) zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Świadczeniem usług przewozowych (m.in. stanem technicznym i czystością pojazdów, sprawnością urządzeń kasujących bilety) zajmują się Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Problemy z infrastrukturą tramwajową i autobusową (trakcją, wiatami przystankowymi, oznakowaniem) można zgłaszać do Gdańskiego Centrum Kontaktu przez całą dobę 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 58 52 44 500.