Gdańskie Widoki

 
1p1_Panorama-1
 

Projekt Spojrzenie na Gdańsk został zainaugurowany 14 października 2016 r. otwarciem osi widokowej w kierunku morza z terenu zabytkowego parku Dworu I przy ulicy Polanki 125. To  symboliczne otwarcie zapomnianego i zatartego w ciągu lat historycznego widoku wyjaśnia główną ideę projektu. Od tego dnia projekt jest realizowany w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

Główny cel, który przyświeca twórcom projektu to przywracanie dawnych, zapomnianych miejsc przestrzeni publicznej, które umożliwiają odkrywania Gdańska i jego okolic z niecodziennej perspektywy. Dzięki Spojrzeniu na Gdańsk odnajdywane są, a następnie przekazywane mieszkańcom oraz przybywającym gościom i turystom nowe miejsca widokowe, pojawiające się w naturalnym procesie rozwoju tkanki miejskiej.

W ramach prac nad projektem Spojrzenie na Gdańsk zlokalizowaliśmy ponad 30 miejsc widokowych na terenie miasta i okolic. 19 z nich zostało już otwartych (3 w 2016 roku, 6 w 2017, 4 w 2018, 2 w 2019 i 4 w 2020 roku). Jako nowe przestrzenie publiczne o szczególnych walorach krajobrazowych są one stopniowo porządkowane, wyposażane w elementy małej architektury, a następnie udostępniane mieszkańcom Gdańska. Każdemu otwarciu nowego miejsca widokowego towarzyszy spektakl plenerowy z udziałem trójmiejskich artystów.

Piękno i zjawiskowość panoramy Gdańska fascynują mieszkańców, a także artystów już od setek lat. W 1573 roku rytownik Franciszek Hogenberg wykonał pierwszą panoramę Gdańska widzianą z Biskupiej Górki. Ten piękny panoramiczny obraz naszego miasta uwieczniony został na kartach wydawanego w Kolonii w latach 1572-1618 wielotomowego atlasu zatytułowanego „Civitates orbis terrarorum”. Od tego okresu panoramy lub widoki Gdańska rysowano i malowano wielokrotnie, często na zlecenie rajców miejskich. Najsławniejsza z panoram Gdańska pochodzi z roku 1593 i jest autorstwa Antoniego Möllera.

Aby przejść do szczegółowego spisu widoków, należy kliknąć ikonę "Zobacz na mapie".