Oświetlenie

Autor: Konrad Marciński

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za utrzymanie i rozwój infrastruktury związanej z oświetleniem ulic, parków i skwerów, a także za sygnalizację świetlną i kanalizację kablową. W gestii GZDiZ znajduje się również iluminacja zabytków, pomników oraz obiektów inżynierskich.

Awarie oświetlenia ulic i chodników, a także sygnalizacji świetlnej można zgłaszać całodobowo przez siedem dni w tygodniu w GDAŃSKIM CENTRUM KONTAKTU pod numerem telefonu 58 52 44 500.

Na terenie Miasta Gdańska znajdują się zarówno słupy oświetleniowe, których właścicielem jest gmina, a także te, będące własnością spółki ENERGA Oświetlenie. Jak rozpoznać, który słup należy do gminy Miasta Gdańska? Znajdują się one wzdłuż ulic, chodników, a także w parkach i tunelach pieszych. Posiadają one numerację na żółtym tle. Oświetlenie, mające na słupach numerację na białym tle jest majątkiem ENERGA Oświetlenie. Szczegółowe rozmieszczenie słupów oświetleniowych można sprawdzić na MAPIE OŚWIETLENIA GDAŃSKA.

Realizacją programu budowy nowego oświetlenia dróg i ulic JAŚNIEJSZY GDAŃSK zajmuje się Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska można sprawdzić stan realizacji programu.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA

O warunki techniczne projektant musi wystąpić za każdym razem, kiedy projektowane jest oświetlenie na terenie pasa drogowego Miasta Gdańska. Warunki techniczne przygotowuje Dział Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ, w oparciu o wniosek o wydanie warunków do projektowania oświetlenia

Wniosek o podanie warunków technicznych do projektowania oświetlenia

Udostępnienie kanału technologicznego