Harmonogram zwodzenia mostu w Sobieszewie

Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Sobieszewie
Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Sobieszewie
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Harmonogram otwierania mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Sobieszewie

Dla jednostek turystycznych most jest otwierany po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze mostu w godzinach:

Sezon letni (od 30 kwietnia do 30 września)

Poza sezonem

W dni robocze

8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00

8:30, 10:30, 13:00,

17:00, 19:00

W soboty, niedziele i święta

8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00

  1. Uwaga: Podane godziny nie uwzględniają czasu niezbędnego na operacje podnoszenia i opuszczania mostu zwodzonego.
  2. Godziny zwodzenia mogą ulegać zmianie o ok. 5 minut, w zależności od ruchu komunikacji miejskiej.
  3. Dla jednostek żeglugi zawodowej most otwierany jest po zgłoszeniu obsłudze konieczności przekroczenia przeprawy.
  4. W sezonie zimowym należy zgłaszać konieczność przekroczenia przeprawy z 24-godzinnym wyprzedzeniem ze względu na konieczność usunięcia z mostu śniegu i lodu. 
  5. Most jest otwierany od świtu do zmierzchu.
  6. Obsługa mostu zwodzonego jest wyposażona w radiotelefon umożliwiający nawiązywanie łączności radiowej relacji statek – ląd – statek na kanale 09 w częstotliwości 156,450 MHz.
  7. Telefon do obsługi mostu zwodzonego: 507 433 264.

UWAGA: Powyższe planowane terminy mogą ulec zmianie.

O zmianach w harmonogramie otwierania mostu zwodzonego oraz ograniczeniach w ruchu żeglugowym będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie mostu oraz stosować się do obowiązujących znaków żeglugowych.