Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Informacje o RODO

25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Podjęte tam postanowienia dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Poniżej prezentujemy wyciąg najistotniejszych elementów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszych serwisów.

Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów administrowanych przez Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. są to przede wszystkim: adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszych serwisów: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię, nazwisko, numer PESEL, adres poczty tradycyjnej. Jeśli dana usługa, z której korzysta Użytkownik będzie miała własną notę informacyjną, określającą kwestie przetwarzanych danych, nota ta będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez GCM na naszych stronach i urządzeniach, których używa Użytkownik podczas korzystania z naszych usług.

Informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu, kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. przetwarza dane na następujących podstawach: 

 • Zgoda Użytkownika 

Za każdym razem, kiedy będziemy prosili Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda.

 • Zawarcie umowy 

W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy. Może to mieć miejsce np. przy zamówieniu usługi powiadomień lub w trakcie udziału w konkursach, plebiscytach lub w innych podobnych sytuacjach.

Prawnie uzasadniony interes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o. i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, którym jest: 

 • Monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, w celu zapewnienia optymalizacji wyszukań;
 • Kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji, w szczególności za jego zgodą;
 • Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usługi, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • Prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności jako serwisu informacyjnego, optymalizacji działania i określenia obszarów zainteresowania Użytkowników;
 • Obsługa próśb i zapytań przekazywanych przez Użytkowników poprzez formularz kontaktowy oraz poprzez inne dostępne kanały komunikacji, takie jak email, komunikatory elektroniczne itp.;
 • Organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik bierze udział;
 • Prowadzenie analiz statystycznych;
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Informacje o administratorach danych osobowych

Administratorem danych będzie:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
80-254 Gdańsk,
ul. Partyzantów 36,

zaś podmiotem przetwarzającym dane będzie:

Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o.,
80-601 Gdańsk,
ul. Andruszkiewicza 5.

Informacje o przekazywaniu danych osobowych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przede wszystkim przez Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Dane Użytkownika będą również przekazywane do firm świadczących usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania:

 1. HOSTERSI Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku,
 2. Leon sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa, dane Użytkownika mogą być przekazywane tym organom. 

Przekazywanie danych poprzez wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe takich mediów jak: Facebook, Instagram, Google+, Youtube, Pinterest, Twitter, Foursquare, Spotify, Vimeo, Livestream. Korzystając z ich funkcji Użytkownik może dzielić się lub polecać zamieszczone na naszych stronach treści.

Należy zwrócić uwagę, że w efekcie korzystania z tych funkcji, portale te mogą pobierać dane osobowe.

Poprzez stronę internetową, na której zamieszczona została wtyczka serwisu społecznościowego, dany serwis może nawiązywać bezpośrednie połączenie z przeglądarką. W ten sposób serwis ten uzyskuje informacje, o tym, że Użytkownik odwiedza nasze strony z konkretnego adresu IP lub ID urządzenia. Może to być niezależne od tego, czy dany Użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie, oraz czy jest w danym momencie do niego zalogowany.

W sytuacji, gdy Użytkownik będzie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten będzie samoczynnie przyporządkowywać jego wizytę na stronie do profilu Użytkownika. Taka sama sytuacja ma miejsce także wówczas, gdy Użytkownik udostępnia („lubi”, „poleca” etc.) daną treść z naszej strony. Wylogowanie z danego serwisu na czas wizyty na naszych stronach spowoduje, że dany serwis społecznościowy nie będzie mógł przypisać wizyty do danego konta.

Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. nie pośredniczy w opisanych wyżej działaniach i nie ma na nie żadnego wpływu. Powyższe wyjaśnienia składamy wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać od operatorów serwisów społecznościowych.

Źródła danych osobowych

Informacje o Użytkownikach zbierane są z następujących źródeł:

 1. Podczas odwiedzin stron na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookies". Umieszczony plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść użytkownikom ułatwienie w postaci potrzeby częstego wprowadzania hasła. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
 2. Gromadzone są numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.
 3. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach na stronach portalu, Użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o podanie danych. Zbierane dane służą do możliwości uruchomienia usługi oraz celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych. W każdym momencie może wystąpić o wykreślenie swoich oraz wyłączenia usługi.
 4. Na naszych stronach korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów zewnętrznych (np. Google Analitics). Zamieszcza ono w urządzeniu Użytkownika kod pozwalający na zbieranie danych o Użytkownikach.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Szczegółowe informacje o tym, jak postępować z plikami cookies

Każda przeglądarka internetowa określa własne ustawienia dotyczące plików cookies. Dotyczy to również wersji przeglądarek, przygotowanych na urządzenia mobilne. W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania cookies. Użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w określonym stopniu ograniczyć przyjmowanie tych plików.

Wyłączenie przyjmowania plików cookies może wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a w niektórych, rzadkich przypadkach uniemożliwić korzystanie z części serwisu.

Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach. Poniżej znajdują się odnośniki do najczęściej używanych przeglądarek:


Uprawnienia Użytkownika

 • Zgodnie z przepisami RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wobec jego danych i ich przetwarzania:
 • Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, może ona zostać wycofana.
 • Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich zmiany, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych.

Adres e-mail:  
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl

Adres pocztowy:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Telefon:
(+48 58) 524 45 09

Przyciski

Klikając przycisk „Przejdź do strony” lub zamykając okno dialogowe zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdym momencie możesz edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody lub ją wycofać, kontaktując się z nami. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail:  
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl

Adres pocztowy:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Telefon:
(+48 58) 524 45 09