Winieta 1
Winieta 1

Zasady obsługi klientów przez Dział Uzgodnień GZDiZ. Odbiór uzgodnień i składanie wniosków możliwe jest wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta na ul. Partyzantów 36, nie zaś jak było to dotychczas także w budynku GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A. Przyjmowanie klientów odbywa się w każdą środę w godz. 7:30 - 14:30, natomiast pozostałe dni są dniami wewnętrznymi. Powyższe terminy dotyczą również kontaktu telefonicznego.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT