Winieta 1
Winieta 1

11.02.2019 r. zmieniły się zasady obsługi klientów przez Dział Uzgodnień GZDiZ. Odbiór uzgodnień i składanie wniosków możliwe jest wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta na ul. Partyzantów 36, nie zaś jak było to dotychczas także w budynku GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A. Przyjmowanie klientów przez pracowników Działu Uzgodnień odbywa się w każdą środę pomiędzy 7:30 a 14:30, natomiast pozostałe dni są dniami wewnętrznymi.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT