Park4SUMP

park4sump
Charakterystyka projektu:

Parkowanie jest częścią planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), ale niestety jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych obszarów. Większość państw członkowskich UE nie ma polityki krajowej i wytycznych dotyczących parkowania. Celem Park4SUMP jest wprowadzenie zmian w tym zakresie. Zarządzanie parkowaniem uwalnia przestrzeń publiczną, wspiera lokalne firmy, ogranicza krążenie w celu znalezienia miejsca, generuje dochody, zwiększa bezpieczeństwo, wspiera miejskie planowanie i może uatrakcyjnić miasta. Założeniem projektu jest czerpanie od najbardziej doświadczonych w zakresie polityki parkingowej miast europejskich. Celem jest także podniesienie  świadomości  zarządzających miastem i stymulowanie dalszych innowacji w zakresie rozwiązań parkingowych.  Zbadane zostaną także możliwości zoptymalizowania wykorzystania istniejącej infrastruktury.  Ponadto, w efekcie  nastąpi przesunięcie modalne do bardziej wydajnych środków transportu, transportu rowerowego i transportu publicznego. Argumenty za wprowadzeniem zarządzania parkingami to m.in.: niskie koszty, łatwość  wdrożenia i etapowania. Głównym celem jest wzmocnienie działań w zakresie polityki parkingowej, co pozwoli podnieść jakość życia w mieście, uatrakcyjni miasto w kontekście biznesu oraz pozwoli na zrównoważony rozwój. Park4SUMP ma za zadanie opracować politykę parkingową stanowiącą integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na zmiany w podziale zadań przewozowych.

Oprócz rozwoju innowacji w zarządzaniu parkowaniem i aktywizacji polityki parkingowej, holistycznej i bardziej strategicznej, projekt ma na celu pomóc miastom partnerskim poprzez:

 • Zintegrowane zarządzanie parkingami
 • Uwolnienie ok 10% potencjalnej przestrzeni publicznej wykorzystywanej dzisiaj jako miejsca parkingowe
 • Zainwestowanie ok 10% przychodów z parkowania w transport zrównoważony, aktywne formy podróżowania

Konsorcjum projektu składa się z wybranych partnerów technicznych, od firm konsultingowych (FGM-AMOR i Mobiel21), instytucji planistycznych (ISINNOVA), instytutów badawczych (Deutsches Institut für Urbanistik, DIFU) i uniwersytetów (Edinburgh Napier University) po sieci miejskie, takie jak: jako POLIS.

W projekt zaangażowani są również zewnętrzni eksperci, w tym Europejskie Stowarzyszenie Parkingowe (EPA) i holenderski instytut wiedzy CROW / KpVV w radzie doradczej.

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=LqkUsYk1l8E

  Partnerzy projektu:

 • MOBIEL 21 VZW Belgium – lider projektu
 • Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH Germany
 • Forschungsgesellschaft Mobilität-Austrian Mobility Research FGM-AMOR, gemeinnützige GmbH Austria
 • EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY United Kingdom
 • ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) - SOCIETA'COOPERATIVA Italy
 • POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE Belgium
 • CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Spain
 • GEMEENTE ROTTERDAM Netherlands
 • STADT FREIBURG Germany
 • URZAD MIASTA KRAKOWA Poland

Koordynator projektu po stronie Miasta/Jednostki:

Ewa Kusio

Dział Inżynierii Ruchu GZDiZ

Telefon: 58 55 89 827

E-mail: gzdiz-zi@gdansk.gda.pl

Odnośniki do innych stron:

Odwiedź stronę projektu Park4SUMP - park4SUMP.eu (ang.)

Sprawdź również: