Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Autor: Konrad Marciński

W swoich działaniach na rzecz mieszkańców naszego miasta Gdański Zarząd Dróg i Zieleni kieruje się również potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Dążymy do tego, by likwidować różnego typu bariery, utrudniające poruszanie się po Gdańsku czy korzystanie z miejskiej infrastruktury. Staramy się, by wprowadzane przez nas rozwiązania były przyjazne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź niewidomych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami spotkać można m.in. w powstających, czy modernizowanych elementach infrastruktury miejskiej. Zaliczyć do nich można obniżanie krawężników, czy układanie na brzegach chodników oraz przystanków tramwajowych i autobusowych tzw. płyt ostrzegawczych. To specjalne płytki, na powierzchni których znajdują się charakterystyczne wypukłości. Umożliwiają one osobie niewidomej bądź niedowidzącej zorientowanie się, że znajduje się w miejscu, gdzie może grozić jej potencjalne niebezpieczeństwo – np. przy przejściu dla pieszych lub przed wejściem na schody.  Kolejnym tego typu rozwiązaniem jest stosowanie w zatokach autobusowych specjalnych krawężników typu Kassel. Ich wyoblenie umożliwia kierowcy autobusu podjechanie możliwie jak najbliżej krawędzi peronu, co ułatwia wjazd do autobusu osobie na wózku inwalidzkim.

street020

Na gdańskich ulicach w coraz większej liczbie miejsc pojawiają się azyle. To specjalne wysepki na środku jezdni, wybudowane w celu ułatwienia bezpiecznego przekraczania ulicy. Azyl umożliwia przechodzenie przez jezdnię etapami i ułatwia także obserwowanie drogi. Dzięki azylom osoby z niepełnosprawnościami nie muszą się spieszyć, by przejść przez ulicę w najkrótszym czasie. Mogą wykorzystać azyl, by w dogodnym dla siebie momencie przekroczyć ulicę.

Także sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych w Gdańsku dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy paleniu się zielonego światła równolegle emitowany jest sygnał dźwiękowy. W ten sposób osoba niewidoma wie, czy może w bezpieczny sposób przejść przez ulicę. Sygnalizatory akustyczne ostrzegają również osoby niewidome o zbliżającym się do przejścia tramwaju. 

tunel_okopowa_torunska_15_1200x799.JPG

Ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami są również windy znajdujące się m.in. na obiektach inżynierskich, będących w utrzymaniu GZDiZ. Dzięki nim osoba z niepełnosprawnością ruchową nie musi pokonywać schodów by skorzystać np. z kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego. Podobną funkcję pełnią specjalne platformy, dzięki którym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się na wybrane przystanki tramwajowe czy autobusowe.

Parkowanie-21

Działania GZDiZ uwzględniają również potrzeby kierowców z niepełnosprawnościami. W Gdańsku powstaje coraz więcej miejsc postojowych zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami – zarówno w Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza nią. Obecnie 4% wszystkich miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku to miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, przy wydawaniu opinii dotyczących powstających w Gdańsku nowych inwestycji, wskazujemy na konieczność wyznaczania tego typu miejsc parkingowych. Kierowcy z niepełnosprawnościami, oprócz możliwości zaparkowania swojego auta na specjalnym miejscu, mogą uzyskać zwolnienie od opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania także na miejscach ogólnodostępnych. Takie zwolnienie daje karta „N+”, która jest wydawana bezpłatnie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Pomniki (9)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami nie dotyczą wyłącznie miejskiej infrastruktury, ale również znajdujących się w Gdańsku zabytków. Bazylika Mariacka, a także Żuraw i Wielka Synagoga posiadają swoje wykonane w pomniejszonej skali odpowiedniki. Makiety umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z kształtem i charakterystycznymi elementami poszczególnych budowli oraz z najważniejszymi informacjami sporządzonymi w alfabecie Braille’a.