Handel

STOISKO HANDLOWE

Właściciele sklepów oferujących pamiątki, wyroby jubilerskie, owoce i warzywa, kwiaty, znicze mogą ubiegać się o stoisko handlowe przed lokalem. Oznacza to możliwość umieszczenia gablot i ekspozytorów w celu prezentacji sprzedawanego towaru i zaproszenia do sklepu.

Niezbędnym warunkiem jest:

 • posiadanie prawa do lokalu,
 • prowadzenie sklepu przez cały rok.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

 1. SPRAWDZIĆ WŁASNOŚĆ TERENU

W Wydziale Geodezji można uzyskać informację kto jest właścicielem terenu przed lokalem. Zasady zajęcia terenu określa jego zarządca/ właściciel. Należy uzyskać jego zgodę!

Jeżeli punkt handlowy będzie znajdował się na terenach zarządzanych przez Gminę Miasta Gdańska należy zapoznać się z obwiązującymi zasadami estetycznymi.

 1. ZAPLANOWAĆ STOISKO

Odpowiedni pomysł na aranżację pozwoli wykorzystać przestrzeń przed lokalem oraz pomoże zaplanować wyposażenie.

Przed zakupem wyposażenia obowiązkowo należy skonsultować się z inspektorami GZDiZ – pozwoli to uniknąć zbędnych wydatków.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Uzgodnienie to dokument określający wygląd punktu np. rodzaj wyposażenia oraz jego lokalizację tj. granice i powierzchnię zajmowanego terenu.

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie punktu handlowego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi granicami punktu – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2).

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby po uzyskaniu uzgodnienia wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

 1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej lub umowy naliczające opłatę w oparciu o powierzchnię, termin ustawienia punktu i ustaloną stawkę opłat.

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna będzie zawierała wyliczenie kwoty za zajęcie pasa drogowego wg stawek* poniżej:

Zajęcie pasa drogowego

stoiska handlowe

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stoiska handlowe i promocyjne na terenie Głównego Miasta

6,00 zł

 

6,00 zł

 

 

6,00 zł

 

 

6,00 zł

 

pozostałe stoiska handlowe, pojazdy gastronomiczne

 

3,00 zł

 

 

3,00 zł

 

 

3,00 zł

 

 

3,00 zł

 

* stawki obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

 1. USTAWIĆ STOISKO ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Stoisko handlowe musi być ustawione zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres działania punktu trzeba dbać o jego czystość, pielęgnację i konserwację.

KONKURSY

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania zgody na stoisko handlowe w ramach konkursów na:

 • obsługę ruchu turystycznego – pamiątki, artykuły plażowe w Pasie Nadmorskim
 • prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw
 • obsługę ruchu turystycznego – rozrywka w Pasie Nadmorskim
 • prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim

Aktualny harmonogram przeprowadzania konkursów na sezonowe punkty handlowe