Identyfikatory i Abonamenty

Autor: Konrad Marciński

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej, obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania, a także identyfikatory IGM wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres gzdiz@gdansk.gda.pl. Wnioski można również składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 lub w punkcie obsługi przy ul. Wodopój 7, a także wysłać pocztą na adres GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

 

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
  2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na maksymalnie 30 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Druki wniosków do pobrania: