Winieta 1
Winieta 1
Identyfikatory i Abonamenty

Druki wniosków do pobrania

Wniosek o wydanie identyfikatora zerowej stawki opłat dla niepełnosprawnych N+
Wniosek o wydanie abonamentu AM/karty OZR/OZM/DGR/DGM
Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku
Wniosek o wydanie identyfikatora GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście
Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV
Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t)
Wniosek o wydanie identyfikatora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wjazd na drogę oznakowaną znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”
Wniosek o wydanie identyfikatora typu R, A, S, B, H, W uprawniającego do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku
Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)