Winieta 1
Winieta 1
Oczyszczanie ulic

W zakresie działań oczyszczania miasta, a także utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej, będących w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajdują się:

  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymywania zimowego dróg publicznych,
  • usuwanie martwych zwierząt z obszaru dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenów administrowanych przez Gminę Gdańsk,
  • usuwanie z nawierzchni dróg skutków zdarzeń drogowych (np. zanieczyszczeń występujących po kolizjach, namuleń po intensywnych opadach deszczu),
  • zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego poprzez ustawianie przenośnych toalet bezodpływowych,
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej oraz opróżniania koszy ulicznych.
UWAGA!
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie nadzoruje, ani nie koordynuje działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z lokali użytkowych.

Interwencje dotyczące przepełnionego kosza na śmieci, zanieczyszczonego chodnika, martwego zwierzęcia, martwego, rannego lub chorego ptaka lub nieodśnieżonej drogi będącej w utrzymaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni można zgłaszać całodobowo przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu pod numerem telefonu (58) 52 44 500 lub mailowo pod adresem kontakt@gdansk.gda.pl