Reklama

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że z dniem 1 sierpnia br. do odwołania wstrzymuje wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasach drogowych, znajdujących się na terenie Miasta Gdańska, nowych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych.

Miasto Gdańsk podjęło starania mające na celu opracowanie „Analizy pasów drogowych pod kątem sytuowania wolnostojących nośników reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze Miasta Gdańska”. Jego celem jest wyznaczenie lokalizacji dla potencjalnych nośników reklamowych z uwzględnieniem ustaleń tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.