Winieta 1
Winieta 1
Reklama

Kwestię zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych reguluje uchwała Rady Miasta Gdańska – Uchwała Krajobrazowa Gdańska. Zawiera ona również informacje dotyczące ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem powstania Uchwały Krajobrazowej Gdańska było uporządkowanie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych.

Uchwała zawiera podział Miasta Gdańska na osiem zróżnicowanych obszarów, wraz z informacją, jakiego typu nośniki reklamowe są dozwolone w danym obszarze.

PREZENTACJA UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ GDAŃSKA

TREŚĆ UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ MIASTA GDAŃSKA

PRZEWODNIK PO UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ GDAŃSKA