Cmentarze

Autor: Konrad Marciński

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni sprawuje bieżący nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych, prowadzeniem ksiąg cmentarnych oraz ewidencji pochówków.

GZDiZ prowadzi również elektroniczny system ewidencji cmentarzy, dzięki któremu można wyszukać miejsce pochówku osoby zmarłej. Wyszukiwarka grobów dostępna jest na stronie internetowej gdańskich cmentarzy

WYSZUKIWARKA GROBÓW - www.cmentarze-gdanskie.pl