Zmiana dysponentów grobów

Autor: Konrad Marciński

Nazwa procedury:

Sprawy związane z ze zmianą dysponentów grobów.

Wymagane dokumenty:

Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. imię i nazwisko osoby zmarłej,
  3. datę zgonu osoby zmarłej,
  4. nazwę cmentarza,
  5. udokumentowane pokrewieństwo z osoba zmarłą.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Po otrzymaniu wniosku i uzyskaniu niezbędnych informacji przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Miejsce składania wniosków:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.

Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C, pok. 6, tel. 58 52 44 563.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Brak.

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

Brak.