Odśnieżanie (Informator zimowy)

Do utrzymania zimowego dróg wykorzystywane będą m.in. pługoposypywarki
Do utrzymania zimowego dróg wykorzystywane będą m.in. pługoposypywarki
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

W ramach utrzymania zimowego prowadzimy działania zmierzające do zminimalizowania niedogodności wynikających z panujących warunków atmosferycznych, a nie do ich całkowitego wyeliminowania.

Najważniejsze bezpieczeństwo ruchu

W działaniach mających na celu łagodzenie negatywnych skutków zimy koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak będziemy to robić? Wykorzystamy do tego specjalistyczne pojazdy do usuwania śniegu i błota pośniegowego oraz likwidacji śliskości i oblodzeń. Prowadzący działania zimowe na zlecenie GZDiZ wykonawcy dysponują pługoposypywarkami, pługami wirnikowymi i klinowymi oraz ładowarkami hydraulicznymi i ciągnikami rolniczymi. Łącznie do dyspozycji jest 126 pojazdów, które zimą wyjeżdżać będą na ulice naszego miasta.

Do uszorstniania nawierzchni, w zależności od temperatury, używać będziemy chlorku sodu, chlorku wapnia oraz kruszywa w postaci piasku.

Bezpieczne zachowanie na drodze

Bezpieczne poruszanie się zimą to nie tylko kwestia odśnieżonej i uszorstnionej nawierzchni. Równie ważne jest nasze zachowanie na drodze - dostosowanie prędkości do panujących warunków. Szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z temperaturami „przechodzącymi przez 0” i jezdnia, która wydaje się być „jedynie” mokra jest w rzeczywistości pokryta cienką warstwą lodu. Nie bez znaczenia jest dobór właściwego ogumienia w pojeździe, a także stan jego hamulców. Nie mniej ważne jest bycie widocznym na drodze. Oświetlenie pojazdu musi być sprawne i właściwie ustawione.

Kiedy ruszamy do akcji?

W sezonie zimowym część pojazdów wraz z obsługą znajdować się będzie w stałej gotowości do podejmowania działań. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, bądź prognoz o ich wystąpieniu wyjeżdżać one będą niezwłocznie na drogi Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Należą do niego drogi o dużym natężeniu ruchu oraz te, na których odbywa się komunikacja autobusowa. Pozostałe załogi na drogi PUK dołączać będą w czasie do dwóch godzin.

Na drogach Układu Uzupełniającego, czyli drogach gminnych i wewnętrznych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, czas przystąpienia do akcji wyniesie 1-3 godzin.

Obszar objęty utrzymaniem zimowym

Tak jak wspomnieliśmy, utrzymaniem zimowym obejmujemy miejskie drogi o łącznej długości 950,8 km. 609 km tych dróg należy do Podstawowego Układu Komunikacyjnego, natomiast pozostałe 341,8 km to drogi Uzupełniającego Układu Komunikacyjnego.

Utrzymanie zimowe dróg rowerowych

W ramach naszych działań odśnieżać będziemy również drogi rowerowe. Standard ich utrzymania zimowego zakłada usuwanie śniegu i błota pośniegowego na całej szerokości drogi w przypadku, gdy pokrywa śniegu będzie grubsza niż 2 cm. Zostanie ona usunięta ze ścieżek rowerowych w ciągu 6 godzin od ustania opadów śniegu. Warto wspomnieć, że na drogach rowerowych, zgodnie z sugestiami samych rowerzystów, nie będzie używana sól drogowa. Łącznie działać będziemy na 10 trasach, umożliwiających komunikację rowerową praktycznie w każdym rejonie miasta. Ich łączna długość to 82 km.

Do utrzymania zimowego dróg rowerowych również używać będziemy specjalnego sprzętu. Będą to lekkie pojazdy wyposażone w pług, posypywarkę oraz szczotki obrotowe.

Utrzymanie zimowe to także obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości

W przypadku odśnieżania chodników czy ciągów pieszych, które przylegają do nieruchomości (zarówno prywatnych posesji, jak i obiektów użyteczności publicznej czy handlowych) ten obowiązek spoczywa na właścicielach bądź zarządcach. Wynika on z przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Oznacza to, że za odśnieżenie chodnika przed blokiem mieszkalnym odpowiada np. wspólnota mieszkaniowa, przed szkołą – zarządca placówki, przed sklepem – jego właściciel lub najemca itd.  

W gestii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajduje się natomiast uprzątnięcie śniegu i lodu z ciągów pieszych znajdujących się w utrzymaniu GZDiZ oraz obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Należą do nich m.in. tunele i kładki dla pieszych czy schody terenowe, przystanki tramwajowe i autobusowe oraz ogólnodostępne parkingi i płatne miejsca postojowe w SPP i ŚSPP.

Tu również do dyspozycji mamy specjalny sprzęt, który jest przystosowany do poruszania się i manewrowania na małych powierzchnia. Używać będziemy samobieżnych pługów czołowych oraz miniładowarek.

Ekstremalne warunki zimowe

Jesteśmy przygotowani również na ekstremalne warunki zimowe. W przypadku długotrwałych, intensywnych opadów śniegu połączonych z zamieciami na części ulic wprowadzony będzie mógł zostać ruch jednokierunkowy. Na takie ewentualności mamy opracowane projekty organizacji ruchu.

Szczegóły dotyczące utrzymania zimowego w sezonie 2022/2023 zawiera Informator Utrzymania Zimowego.

 
Specjalistyczny sprzęt lekki do utrzymania zimowego dróg rowerowych
Specjalistyczny sprzęt lekki do utrzymania zimowego dróg rowerowych
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl