PUMA - Plans for Urban Mobility Actions

Logo projektu Puma - Plans for Urban Mobility Actions

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Celem projektu PUMA (program URBACT) - Plans for Urban Mobility Actions jest opracowanie zintegrowanego planu działania na rzecz mobilności dla miast o różnej wielkości i sytuacji polityczno-gospodarczej, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Plany będą ukierunkowane przede wszystkim na dekarbonizację mobilności. Ponadto, mają one na celu podjęcie tematów m.in. transformacji cyfrowej oraz inkluzywności transportu.

Partnerzy podjęli się w sieci bardzo zróżnicowanych zadań – od opracowania planu mobilności dla ich miast/regionów po ewaluację i aktualizację tych, które zostały wdrożone kilka lat temu.

W 2019 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który jest rezultatem jednego ze wcześniejszych projektów programu URBACT – CityMobilNet i jest realizowany z perspektywą do 2030 r. Gdańsk jest również ważnym ośrodkiem w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

W ramach projektu PUMA, Gdańsk planuje opracować Zintegrowany Plan Działania na rzecz Mobilności dla dzielnicy Oliwa. Na jej obszarze zlokalizowanych jest wiele instytucji i obiektów (m.in. uczelnie, centra biznesowo-usługowe, ZOO) oraz część historyczna dzielnicy, które każdego dnia są celami podróży wielu gdańszczan, mieszkańców sąsiednich miast i turystów.

W procesie planowania należy uwzględnić społeczność lokalną – mieszkańców, którzy będąc w różnym wieku, mają różne potrzeby związane z mobilnością. Dzielnica jest obsługiwana przez transport zbiorowy, jednak znacząca liczba samochodów, które codziennie dojeżdżają lub przejeżdżają przez Oliwę mają wpływ na jakość życia jej mieszkańców. Wspólnie chcemy wypracować takie rozwiązania transportowe, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom, uwzględniając rolę, jaką Oliwa pełni w systemie transportowym Gdańska.

PARTNERZY

  • Liepaja (Łotwa) – lider projektu
  • Dienvidkurzeme (Łotwa)
  • Taurage (Litwa)
  • Larissa (Grecja)
  • Zagrzeb (Chorwacja)
  • Cento (Włochy)
  • Viladecans (Hiszpania)
  • Nova Gorica (Słowenia)

BUDŻET

850 000 EUR (dofinansowanie z EFRR: 642 658,44 EUR)

Gdańsk: 84 000 EUR (dofinansowanie z UE – 80%)

OKRES REALIZACJI

01.06.2023 – 31.12.2025

STRONA INTERNETOWA [ENG]

urbact.eu/PUMA

LinkedIn

KOORDYNATOR PROJEKTU PO STRONIE MIASTA/JEDNOSTKI

Dorota Gajda-Kutowińska

Gł. Specjalista ds. Planów Zrównoważonej Mobilności

e-mail: dorota.gajda-kutowinska@gdansk.gda.pl

INFORMACJE DOT. PROJEKTU

 

 

 

Logo projektu Urbact