Harmonogram zwodzenia mostu w Przegalinie

Most zwodzony w Przegalinie
Most zwodzony w Przegalinie
fot. gdansk.pl

Harmonogram zwodzenia mostu w Gdańsku-Przegalinie

Most w Przegalinie zwodzony jest według następującego harmonogramu:

Poniedziałek - piątek

Soboty, niedziele i święta

07:00 - 19:00

07:00 - 19:00

Ze względu na prace prowadzone w awanportach śluzy w dalszym ciągu będą występowały utrudnienia komunikacyjne. Dodatkowo brzegi awanportów jak i perony śluzy nadal są terenem budowy, dlatego obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z pokładu jednostek pływających.

W związku z powyższym prosimy, aby śluzowanie każdorazowo zgłaszać telefonicznie do operatora śluzy pod nr tel. 786 876 453 lub 58 323 93 76.