Uchwała Krajobrazowa Gdańska

Autor: Konrad Marciński
Na grafice przedstawiono ulicę z witrynami wystaw i umieszczonymi nad nimi szyldami: Piekarnia, Krawiec, Jubiler, Zabawki
Uchwała Krajobrazowa Gdańska m.in reguluje zasady umieszczania reklam czy umieszczania szyldów lokali usługowych
GZDiZ

Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r. Jej celem jest wzmocnienie ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego na obszarze miasta.

Dokument określa zasady i warunki sytuowania:

  • tablic i urządzeń reklamowych;
  • obiektów małej architektury;
  • ogrodzeń.

Miasto Gdańsk podzielono w Uchwale na 8 obszarów historyczno-funkcjonalnych, dla których obowiązują odrębne ustalenia szczegółowe. Dodatkową ochronę uzyskały obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, a także obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Co ważne, w Uchwale wskazano jedyne dopuszczalne nośniki reklamowe na terenie Gdańska, co oznacza, że Uchwała Krajobrazowa Gdańska stanowi wykładnię dla sytuowania nośników reklamowych w naszym mieście.

Właściciele tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gdańska są zobowiązani do umieszczania po 2 kwietnia 2018 r. nośników reklamowych zgodnych z ustaleniami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Strona internetowa Uchwały Krajobrazowej Gdańska - www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl

Aby ułatwić Państwu poruszanie się po zapisach UKG został przygotowany "Poradnik szyldowy" oraz "Poradnik witryna".