Utrzymanie dróg

Autor: Konrad Marciński

Jednym z zadań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni jest utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, a także znaków drogowych w należytym stanie technicznym, który zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. GZDiZ dba o właściwy stan dróg publicznych oraz wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Gdańska o łącznej długości blisko 1000 kilometrów.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zajmuje się technicznym utrzymaniem, modernizacją (przebudową w ograniczonym zakresie) i remontami istniejących dróg, chodników, urządzeń oraz elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, tj. bariery energochłonne, wygrodzenia barierami, słupkami itp.

SPIS DRÓG PUBLICZNYCH W ZARZĄDZIE GZDiZ

Problemy ze stanem technicznym dróg i chodników (ubytki zagrażające bezpieczeństwu, brak oznakowania pionowego/poziomego) można zgłaszać całodobowo przez 7 dni w tygodniu do GDAŃSKIEGO CENTRUM KONTAKTU pod numerem telefonu 58 52 44 500.

UTRUDNIENIA W RUCHU SPOWODOWANE BIEŻĄCYMI PRACAMI DROGOWYMI

PROGRAM MODERNIZACJI CHODNIKÓW realizowany przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. W programie zawarte są informacje dotyczącego bieżącej realizacji oraz planów, dotyczących modernizacji chodników na terenie Gdańska.

Sprawy związane z utrzymaniem dróg prowadzi Dział Dróg Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni