Winieta 1
Winieta 1

Opłaty

Zajęcie pasa drogowego, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy z powodu stanu epidemii nie mogą w pełni prowadzić swojej działalności i ponieśli stratę finansową. Z myślą o nich przygotowane zostały ulgi w opłatach za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, a także z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch form ulg. Pierwsza z nich to możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia jej na raty i umorzenia odsetek od należności. Drugi rodzaj ulgi umożliwia umorzenie części bądź całości należności.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych:

Ulgi są udzielane w formie decyzji administracyjnej.

Przedsiębiorcy, którzy zawarli z miastem umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości:

Ulgi są udzielane w formie aneksu do obowiązującej umowy dzierżawy bądź w formie odrębnej umowy.

Ponadto do każdego z wniosków należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku A Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.

Informacje pod numerem telefonu: 58 52 44 593

Informacje dotyczące pozostałych form pomocy w ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia, m.in. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenie kosztów segregacji odpadów i inne dostępne są na stronie www.gdansk.pl

 

 

 

TABELA OPŁAT

 

Lp.

Nazwa dokumentu

Koszt opłaty

1

Referencje

17 zł

2

Pełnomocnictwo

17 zł

3

Wjazd na teren lasów komunalnych, cmentarzy oraz parków

82 zł

4

Duplikat zezwolenia na wjazd za znak B1 (zakaz ruchu) z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów GZDiZ"

24 zł

5

Pozwolenie na organizowanie imprez niekomercyjnych na terenach zieleni

82 zł

6

Poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu, wypisu lub kopii (od każdej pełnej strony)

5 zł

7

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (wjazd na działkę)

82 zł

8

Zezwolenie na przebudowę zjazdu z drogi publicznej

82 zł

9

Wykorzystanie drogi w sposób szczególny

48 zł

 

Opłaty skarbowe należy przelewać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Finansowy
Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935


UWAGA!
Nr rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zajęcie pasa drogowego, abonamenty, parkowanie pojazdów, zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz kary nałożone przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego:
Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

nr rachunku bankowego dla pozostałych płatności:
Bank PeKaO S.A.: 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251


 

 

WYKAZ ODDZIAŁÓW BANKU PEKAO S.A W KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAC WPŁAT NA KONTO GZDIZ BEZ PROWIZJI BANKOWEJ

Nazwa Oddziału/Adres

Godziny otwarcia

Kontakt

Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23
80-894 Gdańsk

dni robocze: 08:00-18:00
w soboty nieczynne

58-323-21-09

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego 36
80-809 Gdańsk

dni robocze: 08:00-18:00
w soboty nieczynne

58-323-27-60

Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98
80-244 Gdańsk

dni robocze: 08:00-18:00
w soboty nieczynne

58-341-46-45

Oddział w Gdańsku
ul. Balcerskiego 14d
80-299 Gdańsk

dni robocze: pon-śr 08:30-16:00
czw-pt 11:00-18.30
w soboty nieczynne

58-522-92-32

Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna 116
80-826 Gdańsk

dni robocze: 09:00-17:00
w soboty nieczynne

58-323-14-50

Oddział w Gdańsku
ul. Dmowskiego 6/2
80-243 Gdańsk

dni robocze: 09:30-17:00
w soboty nieczynne

58-341-57-18

Oddział w Gdańsku
ul. Uphagena 27
80-237 Gdańsk

dni robocze: 09:30-17:00
w soboty nieczynne

58-340-16-00

Oddział w Gdańsku
ul. Rakoczego 17
80-288 Gdańsk

dni robocze: pon-śr 09:30-17:00
czw-pt 10:30-18:00
w soboty nieczynne

58-520-96-40

Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 43
80-391 Gdańsk

dni robocze: 08:00-18:00
w soboty: 09:00-14:00

58-511-27-26

Oddział w Gdańsku
ul. Stary Rynek Oliwski 16
80-321 Gdańsk

dni robocze: 09:00-17:00
w soboty nieczynne

58-554-83-68

Oddział w Gdańsku
Hynka 6
80-465 Gdańsk

dni robocze: 09:15-16:30
w soboty nieczynne

58-511-12-81

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego 36
80-809 Gdańsk

dni robocze: 08:00-18:00
w soboty nieczynne

58-326-27-60

Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk

dni robocze: 09:00-16:30
w soboty nieczynne

58-343-98-07

Ponadto wpłat bez opłat i prowizji można dokonywać w kasach dochodowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74; Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1; Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12; Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2. Zespoły Obsługi Mieszkańców są czynne w godzinach  pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.