Dyrekcja i kadra kierownicza

DYREKCJA

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

bobrowska1

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów
Anna Bobrowska

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

wawrzonek

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Tomasz Wawrzonek

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

tusk

Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Barbara Tusk

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

 

DYREKTOR BIURA ZIELENI

 

Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 595

e-mail: ewelina.latoszewska@gdansk.gda.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA

głownia1

Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

e-mail: monika.glownia@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

wojda1

Monika Wojda

tel. 58 52 44 502

e-mail: monika.wojda1@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dymowski2

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Arkadiusz Dymowski

tel. 58 52 44 509
e-mail:iod.gzdiz@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PLANÓW ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

gajda

Dorota Gajda-Kutowińska

tel. 58 55 89 824
e-mail:dorota.gajda-kutowinska@gdansk.gda.pl

Kierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne

DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI
rosiński

Kierownik Działu Komunikacji i Promocji, Rzecznik Prasowy

Patryk Rosiński

tel. 58 52 44 597785 881 241
e-mail: gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO
jaworski1

Kierownik Działu Zajęć Pasa Drogowego

Rafał Jaworski

tel. 58 52 44 511

e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu – Żaneta Lemke

tel. 58 52 44 511

e-mail: zaneta.lemke@gdansk.gda.pl

DZIAŁ OBSŁUGI I ROZLICZEŃ OBSZARU PŁATNEGO PARKOWANIA

Kierownik Działu – Maciej Jaremczuk

tel. 58 52 44 626

e-mail: maciej.jaremczuk@gdansk.gda.pl

LG2

Z-ca Kierownika Działu – Łukasz Gawin

tel. 58 52 44 626

e-mail: lukasz.gawin@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ZIELENI NISKIEJ
kowalewska

Kierownik Działu – Joanna Kowalewska

tel. 58 52 44 562

e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu - Anna Bogus-Szadejko

tel. 58 52 44 568

e-mail: anna.bogus-szadejko@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ DRZEWOSTANU
 

p.o. Kierownika Działu - Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 595

e-mail: ewelina.latoszewska@gdansk.gda.pl

 

p.o. Z-cy Kierownika Działu - Jakub Chorodeński

tel. 58 52 44 562

e-mail: jakub.chorodenski@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ POMNIKÓW, CMENTARZY I OBIEKTÓW REKREACYJNYCH

Kierownik Działu - Małgorzata Kolesińska

tel. 58 52 44 617

e-mail: malgorzata.kolesinska@gdansk.gda.pl

klęczar

Z-ca Kierownika Działu - Mateusz Klęczar

tel. 58 55 89 566

e-mail: mateusz.kleczar@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA
 

Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

e-mail: anna.ryz-sekowska@gdansk.gda.pl

czyzo

Z-ca Kierownika – Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

e-mail: jaroslaw.czyzo@gdansk.gda.pl

kowalska

Z-ca Kierownika – Wioleta Maciejewska

tel. 58 52 44 574

e-mail: wioleta.maciejewska@gdansk.gda.pl

DZIAŁ DRÓG
krasowski

Kierownik Działu Dróg - Robert Krasowski

tel. 58 52 44 545

e-mail: robert.krasowski@gdansk.gda.pl 

szanca

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 545

e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

sobocinska1

Z-ca Kierownika Działu - Katarzyna Sobocińska

tel. 58 52 44 545

e-mail: katarzyna.sobocinska@gdansk.gda.pl

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

cybulski2

Kierownik Działu – Maciej Cybulski

tel. 58 55 89 812

e-mail: maciej.cybulski@gdansk.gda.pl

PG2

Z-ca Kierownika Działu – Patrycja Góralska

tel. 58 55 89 825

e-mail: patrycja.goralska@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ STEROWANIA RUCHEM
MW-2

Kierownik Działu - Mateusz Władyka

tel. 58 55 89 898

e-mail: mateusz.wladyka@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu - Anna Groth-Dynaburska

tel. 58 55 89 897

e-mail: anna.groth-dynaburska@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ ENERGETYCZNO-TELETECHNICZNY
wojtczak

Kierownik Działu – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

e-mail: jacek.wojtczak@gdansk.gda.pl

nadolny2

Z-ca Kierownika Działu ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

e-mail: boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu ds. sygnalizacji świetlnej i dźwigów osobowych - Marcin Kowalczyk

tel. 58 55 89 747

e-mail: marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu ds. umów i rozliczeń - Karolina Kamola

tel. 58 55 89 749

e-mail: karolina.kamola@gdansk.gda.pl

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Kierownik Działu - Bożena Żmijewska

tel. 58 55 89 521

e-mail: bozena.zmijewska@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu - Jarosław Romanowski

tel. 58 55 89 522

e-mail: jaroslaw.romanowski@gdansk.gda.pl

DZIAŁ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
tchorzewska1

Kierownik Działu – Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 561

e-mail: barbara.tchorzewska@gdansk.gda.pl

elas

Z-ca Kierownika Działu – Władysław Elas

tel. 58 55 89 562

e-mail: wladyslaw.elas@gdansk.gda.pl

DZIAŁ TUNELU DROGOWEGO I OBSŁUGI OBIEKTÓW ZWODZONYCH
dylewski

p.o. Kierownika Działu – Rafał Dylewski

tel. 605 042 232

e-mail: rafal.dylewski2@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Paweł Duda

e-mail: pawel.duda@gdansk.gda.pl

DZIAŁ UZGODNIEŃ
budzinski

Kierownik Działu – Łukasz Budziński

tel. 58 55 89 706

e-mail: lukasz.budzinski@gdansk.gda.pl

Aleksandra Rybak-Lemańska

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji miejskich – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 55 89 701

e-mail: aleksandra.rybak-lemanska@gdansk.gda.pl

gorny1

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji prywatnych - Karolina Górny

tel. 58 55 89 715

e-mail: karolina.gorny@gdansk.gda.pl

Aneta Wachowiak

Z-ca Kierownika Działu ds. obsługi prawnej – Aneta Wachowiak

tel. 58 55 89 703

e-mail: aneta.wachowiak@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ROZWOJU SIECI DRÓG I EWIDENCJI
rolle

Kierownik Działu – Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

e-mail: jolanta.rolle@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu - Dorota Tomczak

tel. 58 52 44 531

e-mail: dorota.tomczak@gdansk.gda.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MG2

Kierownik Działu – Marta Gibczyńska

tel. 58 52 44 615

e-mail: marta.gibczynska@gdansk.gda.pl

 
p.o. Z-cy Kierownika Działu - Michał Bielewicz

tel. 58 52 44 613

e-mail: michal.bielewicz@gdansk.gda.pl

DZIAŁ WINDYKACJI
koperska

Kierownik Działu – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581

e-mail: aleksandra.koperska@gdansk.gda.pl

IS1

Z-ca Kierownika Działu – Iwona Szczepaniak

tel. 58 55 89 582

e-mail: iwona.szczepaniak@gdansk.gda.pl

ubysz

p.o. Z-cy Kierownika Działu - Agnieszka Ubysz-Bajurko

tel. 58 55 89 599

e-mail: agnieszka.bajurko@gdansk.gda.pl 

DZIAŁ KSIĘGOWY

 

Kierownik Działu – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

e-mail: wieslawa.baldowska@gdansk.gda.pl

tyszewska

Z-ca Kierownika Działu - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

e-mail: anna.tyszewska-koszela@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

ekstowicz

Kierownik Działu – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

e-mail: anna.ekstowicz@gdansk.gda.pl

swiatowa

Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa

tel. 58 52 44 601

e-mail: monika.swiatowa@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu Natalia Bagan

tel. 58 52 44 628

e-mail: natalia.bagan@gdansk.gda.pl

DZIAŁ BUDŻETU I KONTROLI

kasprzycka

Kierownik Działu – Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551

e-mail: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
piotrowski

Kierownik Działu – Sławomir Piotrowski

tel. 58 52 44 625

e-mail: slawomir.piotrowski@gdansk.gda.pl

DCS1
Z-ca Kierownika Działu - Dominika Czapska-Szulc

tel. 58 52 44 623

e-mail: dominika.czapska-szulc@gdansk.gda.pl

DZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Piotr Gardecki

Kierownik Działu – Piotr Gardecki

tel. 58 55 89 551

e-mail: piotr.gardecki@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu - Marta Wojciechowska

tel. 58 55 89 552

e-mail: marta.wojciechowska@gdansk.gda.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

 

Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska

tel. 58 52 44 594

e-mail: anna.leszczynska2@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW STEROWANIA
 

Główny specjalista ds. systemów sterowania - Krzysztof Łutowicz

tel. 58 55 89 899

e-mail: krzysztof.lutowicz@gdansk.gda.pl

SPECJALISTA DS. BHP, PPOŻ. i OC
 

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Dawid Peterlejtner

tel. 58 52 44 631

e-mail: dawid.peterlejtner@gdansk.gda.pl