Winieta 1
Winieta 1
Dyrekcja i kadra kierownicza

Dyrekcja

kotlowski

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski


sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Z-ca Dyrektora
ds.
zarządzania
Maciej Radowicz

Z-ca Dyrektora ds. zarządzania
Maciej Radowicz


sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

szymanski

Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański


sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

prombonas

Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury
Vasileios Prombonas


sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy poniedziałek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)


GŁÓWNA KSIĘGOWA

glownia

Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTU Z MEDIAMI 

Magdalena Kiljan

Rzecznik Prasowy - Magdalena Kiljan

tel. 58 52 44 597
e-mail: rzecznik@gzdiz.gda.pl

ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. nr 32
80-254 Gdańsk

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Inspektor Danych Osobowych (IOD) - Arkadiusz Dymowski

tel. 58 52 44 509
e-mail: iod@gzdiz.gda.plKierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne.

DZIAŁ EWIDENCJI I ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO
bobrowska

Kierownik Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – Anna Bobrowska

tel. 58 52 44 511


Z-ca Kierownika Działu ds. Przejęć Odbiorów – Jerzy Morawski

tel. 58 52 44 523

DZIAŁ PARKOWANIA

Kierownik Działu Parkowania – Bohdan Sobota

tel. 58 52 44 626

niemiec

p.o. Z-cy kierownika Działu Parkowania – Jacek Niemiec

tel. 58 52 44 627

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI
latoszewska

Kierownik Działu Utrzymania Zieleni – Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 561

kowalewska

Z-ca Kierownika Działu – Joanna Kowalewska

tel. 58 52 44 568

DZIAŁ OCZYSZCZANIA

p.o. Kierownika Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

czyzo

Z-ca kierownika – Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

kowalska

p.o. Z-cy Kierownika ds. umów i rozliczeń – Wioleta Kowalska

tel. 58 52 44 574

DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG
malachowski

Kierownik Działu Utrzymania Dróg – Stanisław Małachowski

tel. 58 52 44 541

szanca

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 541

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

krasowski

Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Robert Krasowski

tel. 58 55 89 812

lewandowska

Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Agata Lewandowska

tel. 58 55 89 813

DZIAŁ ENERGETYCZNY
wojtczak

Kierownik Działu Energetycznego – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741


Z-ca Kierownika Działu Energetycznego ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
slodkowski

p.o. Kierownika Działu – Dariusz Słodkowski

tel. 58 55 89 521

DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 671

elas

Z-ca Kierownika Działu – Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

DZIAŁ UTRZYMANIA TUNELU DROGOWEGO
adamkiewicz

Kierownik Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – Michał Adamkiewicz

tel. 58 341 42 83

dylewski

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego – Rafał Dylewski

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ
adrian

Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian

tel. 58 55 89 721


Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber

tel. 58 55 89 722

DZIAŁ UZGODNIEŃ
Aleksandra Rybak-Lemańska

Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 55 89 701

budzinski

p.o. Zastępcy Kierownika Działu – Łukasz Budziński

tel. 58 55 89 702

Aneta Wachowiak

Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Wachowiak

tel. 58 55 89 703

DZIAŁ PLANOWANIA
rolle

Kierownik Działu – Jolanta Rolle

tel. 58 55 89 792

DZIAŁ ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
maroszek

Kierownik Działu – Małgorzata Maroszek

tel. 58 52 44 615

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. POMNIKÓW I ARCHITEKTURY

Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury - Małgorzata Kolesińska

tel. 58 52 44 617

DZIAŁ WINDYKACJI
koperska

Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581


p.o. Zastępcy Kierownika – Iwona Szczepaniak

tel. 58 55 89 582

DZIAŁ KSIĘGOWY


Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

tyszewska

Z-ca Kierownika - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

ekstowicz

Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

swiatowa

Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa

tel. 58 52 44 601

DZIAŁ EKONOMICZNY

kasprzycka

Kierownik Działu Ekonomicznego – Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
piotrowski

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski

tel. 58 52 44 625

SEKCJA RADCÓW PRAWNYCH


Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska

tel. 58 52 44 594

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka

tel. 58 52 44 629

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW STEROWANIA

Krzysztof Łutowicz

KOMÓRKA DS. BHP, PPOŻ. i OC

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Mirosław Utrata

tel. 58 52 44 579