Dyrekcja i kadra kierownicza

DYREKCJA

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

wawrzonek

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Tomasz Wawrzonek

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

szymanski

Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

abr

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów
Anna Bobrowska

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

e-mail: monika.glownia@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTU Z MEDIAMI 

Magdalena Kiljan

Rzecznik Prasowy - Magdalena Kiljan

tel. 58 52 44 597, 785 881 241
e-mail: gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl

ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. nr 32
80-254 Gdańsk

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

 

Monika Wojda

tel. 58 52 44 502

e-mail: monika.wojda1@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dymowski2

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Arkadiusz Dymowski

tel. 58 52 44 509
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl

Kierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne.

DZIAŁ ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO
jaworski1

Kierownik Działu Zajęć Pasa Drogowego

Rafał Jaworski

tel. 58 52 44 511

e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl

 

p.o. Z-cy Kierownika Działu – Żaneta Lemke

tel. 58 52 44 511

e-mail: zaneta.lemke@gdansk.gda.pl

DZIAŁ OBSŁUGI I ROZLICZEŃ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
 

Kierownik Działu - Bohdan Sobota

tel. 58 52 44 630

e-mail: bohdan.sobota@gdansk.gda.pl

p.o. Kierownika Działu – Maciej Jaremczuk

tel. 58 52 44 601

e-mail: maciej.jaremczuk@gdansk.gda.pl

niemiec

p.o. Z-cy kierownika Działu – Jacek Niemiec

tel. 58 52 44 626

e-mail: jacek.niemiec@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ZIELENI
witkowicz1

Kierownik Działu Zieleni – Janusz Witkowicz

tel. 58 52 44 561

e-mail: janusz.witkowicz@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu - Małgorzata Kolesińska

tel. 58 52 44 617

e-mail: malgorzata.kolesinska@gdansk.gda.pl

kowalewska

Z-ca Kierownika Działu – Joanna Kowalewska

tel. 58 52 44 561

e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu ds. drzewostanu - Jakub Chorodeński

tel. 58 52 44 566

e-mail: jakub.chorodenski@gdansk.gda.pl

DZIAŁ OCZYSZCZANIA
 

Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

e-mail: anna.ryz-sekowska@gdansk.gda.pl

czyzo

Z-ca kierownika – Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

e-mail: jaroslaw.czyzo@gdansk.gda.pl

kowalska

Z-ca Kierownika – Wioleta Maciejewska

tel. 58 52 44 574

e-mail: wioleta.maciejewska@gdansk.gda.pl

DZIAŁ DRÓG
malachowski

Kierownik Działu Dróg – Stanisław Małachowski

tel. 58 52 44 541

e-mail: stanislaw.malachowski@gdansk.gda.pl

szanca

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 541

e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

sobocinska1

Z-ca Kierownika Działu ds. Oznakowania, Przejęć i Kontroli Dróg - Katarzyna Sobocińska

tel. 58 52 44 546

e-mail: katarzyna.sobocinska@gdansk.gda.pl

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

krasowski

Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Robert Krasowski

tel. 58 55 89 812

e-mail: robert.krasowski@gdansk.gda.pl

cybulski2

Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Maciej Cybulski

tel. 58 55 89 815

e-mail: maciej.cybulski@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ENERGETYCZNO-TELETECHNICZNY
wojtczak

Kierownik Działu Energetyczno-Teletechnicznego – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

e-mail: jacek.wojtczak@gdansk.gda.pl

nadolny2

Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

e-mail: boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

p.o. Z-cy kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. sygnalizacji świetlnej i dźwigów osobowych - Marcin Kowalczyk

tel. 58 55 89 747

e-mail: marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Kierownik Działu - Bożena Żmijewska

tel. 58 55 89 521

e-mail: bozena.zmijewska@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu - Jarosław Romanowski

tel. 58 55 89 522

e-mail: jaroslaw.romanowski@gdansk.gda.pl

DZIAŁ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
tchorzewska1

Kierownik Działu Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 671

e-mail: barbara.tchorzewska@gdansk.gda.pl

elas

Z-ca Kierownika Działu – Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

e-mail: wladyslaw.elas@gdansk.gda.pl

DZIAŁ TUNELU DROGOWEGO I OBSŁUGI OBIEKTÓW ZWODZONYCH
adamkiewicz

Kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Michał Adamkiewicz

tel. 58 34 14 283

e-mail: michal.adamkiewicz@gdansk.gda.pl

dylewski

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Rafał Dylewski

tel. 605 042 232

e-mail: rafal.dylewski2@gdansk.gda.pl

czyz1

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Tomasz Czyż

tel: 58 34 14 283

e-mail: tomasz.czyz@gdansk.gda.pl

 

DZIAŁ UZGODNIEŃ
budzinski

Kierownik Działu – Łukasz Budziński

tel. 58 55 89 706

e-mail: lukasz.budzinski@gdansk.gda.pl

Aleksandra Rybak-Lemańska

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji miejskich – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 55 89 701

e-mail: aleksandra.rybak-lemanska@gdansk.gda.pl

gorny1

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji prywatnych - Karolina Górny

tel. 58 55 89 715

e-mail: karolina.gorny@gdansk.gda.pl

Aneta Wachowiak

Z-ca Kierownika Działu ds. obsługi prawnej – Aneta Wachowiak

tel. 58 55 89 703

e-mail: aneta.wachowiak@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ROZWOJU SIECI DRÓG I EWIDENCJI
rolle

Kierownik Działu – Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

e-mail: jolanta.rolle@gdansk.gda.pl

Zastępca Kierownika Działu - Dorota Tomczak

tel. 58 52 44 531

e-mail: dorota.tomczak@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Kierownik Działu – Aldona Remelska

tel. 58 52 44 615

e-mail: aldona.remelska@gdansk.gda.pl

DZIAŁ WINDYKACJI
koperska

Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581

e-mail: aleksandra.koperska@gdansk.gda.pl

 

Z-ca Kierownika – Iwona Szczepaniak

tel. 58 55 89 582

e-mail: iwona.szczepaniak@gdansk.gda.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY

 

Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

e-mail: wieslawa.baldowska@gdansk.gda.pl

tyszewska

Z-ca Kierownika - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

e-mail: anna.tyszewska-koszela@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

ekstowicz

Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

e-mail: anna.ekstowicz@gdansk.gda.pl

swiatowa

Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa

tel. 58 52 44 601

e-mail: monika.swiatowa@gdansk.gda.pl

Z-ca Kierownika Działu Natalia Bagan

tel. 58 52 44 628

e-mail: natalia.bagan@gdansk.gda.pl

DZIAŁ BUDŻETU I KONTROLI

kasprzycka

Kierownik Działu Budżetu i Kontroli – Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551

e-mail: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
piotrowski

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski

tel. 58 52 44 625

e-mail: slawomir.piotrowski@gdansk.gda.pl

 
Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych - Dominika Czapska-Szulc

tel. 58 52 44 624

e-mail: dominika.czapska-szulc@gdansk.gda.pl

DZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Piotr Gardecki

Kierownik Działu Postępowań Administracyjnych – Piotr Gardecki

tel. 58 52 44 512

e-mail: piotr.gardecki@gdansk.gda.pl

p.o. Z-cy Kierownika Działu - Marta Wojciechowska

tel. 58 52 44 512

e-mail: marta.wojciechowska@gdansk.gda.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

 

Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska

tel. 58 52 44 594

e-mail: anna.leszczynska2@gdansk.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW STEROWANIA
 

Główny specjalista ds. systemów sterowania - Krzysztof Łutowicz

tel. 58 55 89 899

e-mail: krzysztof.lutowicz@gdansk.gda.pl

SPECJALISTA DS. BHP, PPOŻ. i OC
 

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Dawid Peterlejtner

tel. 58 52 44 631

e-mail: dawid.peterlejtner@gdansk.gda.pl