Winieta 1
Winieta 1
Dyrekcja i kadra kierownicza

Dyrekcja

kotlowski

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i wniosków:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

wawrzonek

 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Tomasz Wawrzonek

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i wniosków:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

szymanski

Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i wniosków:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

abr

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów
Anna Bobrowska

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i wniosków:
w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

prombonas

Dyrektor Biura Infrastruktury
Vasileios Prombonas

 

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i wniosków:
w każdy poniedziałek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

glownia

Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

e-mail: monika.glownia@gzdiz.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTU Z MEDIAMI 

Magdalena Kiljan

Rzecznik Prasowy - Magdalena Kiljan

tel. 58 52 44 597
e-mail: rzecznik@gzdiz.gda.pl

ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. nr 32
80-254 Gdańsk

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dymowski2

Inspektor Danych Osobowych (IOD) - Arkadiusz Dymowski

tel. 58 52 44 509
e-mail: iod@gzdiz.gda.pl

 

Kierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne.

DZIAŁ ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO
jaworski1

Kierownik Działu Zajęć Pasa Drogowego

Rafał Jaworski

tel. 58 52 44 511

e-mail: rafal.jaworski@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
 

Kierownik Działu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania – Bohdan Sobota

tel. 58 52 44 626

e-mail: bohdan.sobota@gzdiz.gda.pl

niemiec

p.o. Z-cy kierownika Działu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania – Jacek Niemiec

tel. 58 52 44 626

e-mail: jacek.niemiec@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ZIELENI
latoszewska

Kierownik Działu Zieleni – Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 561

e-mail: ewelina.latoszewska@gzdiz.gda.pl

kowalewska

Z-ca Kierownika Działu – Joanna Kowalewska

tel. 58 52 44 568

e-mail: joanna.kowalewska@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ OCZYSZCZANIA
 

p.o. Kierownika Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

e-mail: anna.ryz-sekowska@gzdiz.gda.pl

czyzo

Z-ca kierownika – Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

e-mail: jaroslaw.czyzo@gzdiz.gda.pl

kowalska

p.o. Z-cy Kierownika ds. umów i rozliczeń – Wioleta Kowalska

tel. 58 52 44 574

e-mail: wioleta.kowalska@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ DRÓG
malachowski

Kierownik Działu Dróg – Stanisław Małachowski

tel. 58 52 44 541

e-mail: s.malachowski@gzdiz.gda.pl

szanca

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 541

e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

krasowski

Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Robert Krasowski

tel. 58 55 89 812

e-mail: robert.krasowski@gzdiz.gda.pl

cybulski2

Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Maciej Cybulski

tel. 58 55 89 815

e-mail: maciej.cybulski@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ENERGETYCZNO-TELETECHNICZNY
wojtczak

Kierownik Działu Energetyczno-Teletechnicznego – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

e-mail: jacek.wojtczak@gzdiz.gda.pl

nadolny2

Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

e-mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
slodkowski

p.o. Kierownika Działu – Dariusz Słodkowski

tel. 58 55 89 521

e-mail: dariusz.slodkowski@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
tchorzewska1

Kierownik Działu Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 671

e-mail: barbara.tchorzewska@gzdiz.gda.pl

elas

Z-ca Kierownika Działu – Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

e-mail: wladyslaw.elas@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ TUNELU DROGOWEGO I OBSŁUGI OBIEKTÓW ZWODZONYCH
adamkiewicz

Kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Michał Adamkiewicz

tel. 58 341 42 83

e-mail: michal.adamkiewicz@gzdiz.gda.pl

dylewski

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Rafał Dylewski

e-mail: rafal.dylewski@gzdiz.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Tomasz Czyż

e-mail: tomasz.czyz@gzdiz.gda.pl

 

DZIAŁ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ
adrian

Kierownik Działu Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian

tel. 58 55 89 721

e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber

tel. 58 55 89 722

e-mail: ryszard.szreiber@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ UZGODNIEŃ
Aleksandra Rybak-Lemańska

Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 55 89 701

e-mail: a.rybak-lemanska@gzdiz.gda.pl

budzinski

p.o. Zastępcy Kierownika Działu – Łukasz Budziński

tel. 58 55 89 702

e-mail: lukasz.budzinski@gzdiz.gda.pl

Aneta Wachowiak

Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Wachowiak

tel. 58 55 89 703

e-mail: aneta.wachowiak@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ROZWOJU SIECI DRÓG I EWIDENCJI
rolle

Kierownik Działu – Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

e-mail: jolanta.rolle@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
maroszek

Kierownik Działu – Małgorzata Maroszek

tel. 58 52 44 615

e-mail: malgorzata.maroszek@gzdiz.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. POMNIKÓW I ARCHITEKTURY

Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury - Małgorzata Kolesińska

tel. 58 52 44 617

e-mail: m.kolesinska@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ WINDYKACJI
koperska

Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581

e-mail: aleksandra.koperska@gzdiz.gda.pl

 

p.o. Zastępcy Kierownika – Iwona Szczepaniak

tel. 58 55 89 582

e-mail: iwona.szczepaniak@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY

 

Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

e-mail: wieslawa.baldowska@gzdiz.gda.pl

tyszewska

Z-ca Kierownika - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

e-mail: anna.koszela@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

ekstowicz

Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

e-mail: anna.ekstowicz@gzdiz.gda.pl

swiatowa

Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa

tel. 58 52 44 601

e-mail: monika.swiatowa@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ EKONOMICZNY

kasprzycka

Kierownik Działu Ekonomicznego – Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551

e-mail: grazyna.kasprzycka@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
piotrowski

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski

tel. 58 52 44 625

e-mail: slawomir.piotrowski@gzdiz.gda.pl

DZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Piotr Gardecki

p.o. Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych – Piotr Gardecki

tel. 58 52 44 512

e-mail: piotr.gardecki@gzdiz.gda.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

 

Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska

tel. 58 52 44 594

e-mail: anna.leszczynska@gzdiz.gda.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
 

Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka

tel. 58 52 44 629

e-mail: grazyna.kornecka@gzdiz.gda.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW STEROWANIA
 

Główny specjalista ds. systemów sterowania - Krzysztof Łutowicz

tel. 58 55 89 899

e-mail: krzysztof.lutowicz@gzdiz.gda.pl

SPECJALISTA DS. BHP, PPOŻ. i OC
 

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Mirosław Utrata

tel. 58 52 44 631

e-mail: miroslaw.utrata@gzdiz.gda.pl

SEKCJA PRZEJĘĆ I ODBIORÓW
 

Główny Specjalista – Jerzy Morawski

tel. 58 52 44 523

e-mail: jerzy.morawski@gzdiz.gda.pl