PC - Dział Oczyszczania

Dział zajmuje się organizowaniem i koordynacją działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji GZDiZ.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 12 i 14
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Anna Ryż-Sękowska, tel. 58 52 44 570, e-mail: anna.ryz-sekowska@gdansk.gda.pl, pok. 12
Z-ca kierownika działu: Jarosław Czyżo, tel. 58 52 44 572, e-mail: jaroslaw.czyzo@gdansk.gda.pl, pok. 14
Z-ca kierownika działu: Wioleta Maciejewska, tel. 58 52 44 574, e-mail: wioleta.maciejewska@gdansk.gda.pl, pok. 14
Mechaniczne oczyszczanie jezdni: tel. 58 52 44 572
Usuwanie martwych zwierząt: tel. 58 52 44 570
Sprzątanie infrastruktury:
Rejon Śródmieście - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 573
Rejon Wschodni - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 572
Rejon Południowy - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 573
Rejon Centralny Dolny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 574
Rejon Centralny Górny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 575
Rejon Północny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 575
Toalety przenośne tel. 58 52 44 574

Prezentacja działu:

Dział zajmuje się organizowaniem i koordynacją działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji GZDiZ.

Do głównych zadań działu należy:

  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymywania zimowego dróg publicznych,
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej oraz opróżniania koszy ulicznych,
  • usuwanie z nawierzchni dróg punktowych zanieczyszczeń oraz skutków zdarzeń losowych (np. zanieczyszczeń występujących po kolizjach),
  • usuwanie martwych zwierząt z obszaru dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenów administrowanych przez GZDiZ,
  • zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego poprzez ustawianie przenośnych toalet bezodpływowych,
  • uczestnictwo w posiedzeniach zespołów doradczych i opiniujących w zakresie poprawy czystości, ochrony powietrza, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

UWAGA! Dział Oczyszczania nie nadzoruje, ani nie koordynuje działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z lokali użytkowych. Kwestie dotyczące odbioru odpadów komunalnych znajdują się w kompetencjach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl