Winieta 1
Winieta 1

PC - Dział Oczyszczania

Adres biura:

Gdańsk, ul. Partyzantów 36, Budynek D, pok. 12 i 14

 

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Kierownik Działu - Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

Z-ca kierownika - Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

p.o. z-cy kierownika ds. umów i rozliczeń - Wioleta Kowalska

tel. 58 52 44 574

Mechaniczne oczyszczanie jezdni

tel. 58 52 44 572

Usuwanie martwych zwierząt

tel. 58 52 44 570

Sprzątanie infrastruktury

Rejon Śródmieście - kliknij, aby otworzyć
tel. 58 52 44 573

Sprzątanie infrastruktury

Rejon Wschodni - kliknij, aby otworzyć

tel. 58 52 44 573

Sprzątanie infrastruktury

Rejon Południowy - kliknij, aby otworzyć

tel. 58 52 44 574

Sprzątanie infrastruktury

Rejon Centralny Dolny - kliknij, aby otworzyć

tel. 58 52 44 572

Sprzątanie infrastruktury

Rejon Centralny Górny - kliknij, aby otworzyć

tel. 58 52 44 575

Sprzątanie infrastruktury – Rejon Północny

Rejon Północny - kliknij, aby otworzyć

tel. 58 52 44 575

Toalety przenośne

tel. 58 52 44 574

 

Prezentacja działu

Dział zajmuje się organizowaniem i koordynacją działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji GZDiZ.

Do głównych zadań działu należy:

  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymywania zimowego dróg publicznych,
  • usuwanie martwych zwierząt z obszaru dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenów administrowanych przez Gminę Gdańsk,
  • usuwanie z nawierzchni dróg skutków zdarzeń drogowych (np. zanieczyszczeń występujących po kolizjach, namuleń po intensywnych opadach deszczu),
  • zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego poprzez ustawianie przenośnych toalet bezodpływowych,
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej oraz opróżniania koszy ulicznych.

UWAGA! Dział Oczyszczania nie nadzoruje, ani nie koordynuje działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z lokali użytkowych.