IC - Dział Oczyszczania

Dział zajmuje się organizowaniem i koordynacją działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji GZDiZ.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 12 i 14
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Anna Ryż-Sękowska, tel. 58 52 44 570, e-mail: anna.ryz-sekowska@gdansk.gda.pl, pok. 12
Z-ca kierownika działu: Jarosław Czyżo, tel. 58 52 44 572, e-mail: jaroslaw.czyzo@gdansk.gda.pl, pok. 14
Z-ca kierownika działu: Wioleta Maciejewska, tel. 58 52 44 574, e-mail: wioleta.maciejewska@gdansk.gda.pl, pok. 14
Mechaniczne oczyszczanie jezdni: tel. 58 52 44 572
Usuwanie martwych zwierząt: tel. 58 52 44 570
Sprzątanie infrastruktury:
Rejon Śródmieście - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 573
Rejon Wschodni - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 572
Rejon Południowy - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 573
Rejon Centralny Dolny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 574
Rejon Centralny Górny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 575
Rejon Północny - kliknij, aby otworzyć tel. 58 52 44 575
Toalety przenośne tel. 58 52 44 574

Prezentacja działu:

Dział zajmuje się organizowaniem i koordynacją działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji GZDiZ.

Do głównych zadań działu należy:

  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymywania zimowego dróg publicznych, w tym obiektów umieszczonych w koronie dróg, torowisk tramwajowych oraz obiektów inżynierskich,
  • nadzór nad realizacją umów na usługi realizowane przez kontrahentów zewnętrznych oraz ich rozliczanie,
  • realizacja zastępczego oczyszczania i utrzymania zimowego przystanków tramwajowych i autobusowych,
  • monitoring i rozliczanie umów o partycypację w kosztach sprzątania i odśnieżania przystanków tramwajowych i autobusowych z przewoźnikami
  • obsługa interwencji w zakresie oczyszczania i zimowego utrzymania dróg oraz infrastruktury drogowej i komunikacyjnej,
  • planowanie i organizacja pracy służb dyżurnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
  • organizacja akcji sprzątania terenów gminnych bez stałego zarządcy,
  • obsługa oraz nadzór techniczny nad drogowymi stacjami pogodowymi,
  • uczestnictwo w posiedzenia zespołów doradczych i opiniujących w zakresie poprawy czystości, ochrony powietrza, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

UWAGA! Dział Oczyszczania nie nadzoruje, ani nie koordynuje działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z lokali użytkowych. Kwestie dotyczące odbioru odpadów komunalnych znajdują się w kompetencjach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl