Złóż projekt w Budżecie Obywatelskim!

Ruszyła ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Do dyspozycji mieszkańców jest 18 428 001 zł. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe - realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł. Projekty można składać do 5 lipca 2020 r.
Budżet Obywatelski 2021

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Zachęcamy dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje pomysły.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Po raz pierwszy – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych:

  1. nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych
  3. budowa parków kieszonkowych
  4. renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni
  5. budowa ogrodów deszczowych

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021:

  • 08.06.2020 r. – 05.07.2020 r. – przyjmowanie projektów
  • do 15 października 2020 r. – ocena projektów
  • do 30 października 2020 r. – losowanie numerów projektów
  • 16 – 30 listopada 2020 r. – głosowanie
  • do 7 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników

Więcej informacji na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP