Zarządzenie Dyrektora GZDiZ ws. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie stanu epidemii

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wydane zostało Zarządzenie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni dotyczące ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ograniczona została bezpośrednia obsługa interesantów w GZDiZ. Korespondencja kierowana do Zarządu może być składana poprzez pocztę elektroniczną na adres info@gzdiz.gda.pl, poprzez pocztę tradycyjną na adres Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk. Klienci GZDiZ mogą również skorzystać z wrzutni znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby GZDiZ przy ul. Partyzantów 36.

Zarządzenie dotyczy również zmian w procedurach wydawania kart obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania (karty opłaty zryczałtowanej i abonamenty) oraz identyfikatorów długoterminowych na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności. Zgodnie z Zarządzeniem odstępuje się od obowiązku bezpośredniego przedłożenia oryginałów dokumentów, których złożenie jest wymagane do uzyskania kart w SPP bądź identyfikatora SOD. Jako oryginały zostaną uznane kopie/skany przesłanych dokumentów, a po ich zweryfikowaniu zostaną one natychmiastowo trwale zniszczone przez pracowników GZDiZ.

Wystawione karty oraz identyfikatory zostaną przesłane wnioskodawcom pocztą na wskazany we wniosku adres.

Identyfikatory krótkoterminowe na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście wydawane będą wyłącznie przez kontrolerów GZDiZ pracujących w terenie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godz. 9:00 – 16:00.

Zarządzenie Nr 8-20 Dyrektora GZDiZ


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP