Winieta 1
Winieta 1

Wyniki konkursu na wykonanie projektu kolorystyki szkoły tysiąclatki w gdańsku

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – nie przyznano

III nagroda – Michał Grzelak, Marcin Szneider – dwie równorzędne nagrody


Protokół z zakończenia przeprowadzonego postępowania udzielenia zamówienia publicznego na : Konkurs na wykonanie projektu kolorystyki szkoły tysiąclatki w Gdańsku (79.5 KB)

20180622_140608
20180622_140934

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT