Lokal użytkowy w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej czeka na najemcę

Do 8 stycznia czekamy na oferty w pisemnym konkursie na najem lokalu użytkowego w przejściu podziemnym, znajdującym się przy Bramie Wyżynnej pod ul. Wały Jagiellońskie. Po poprzednich nieudanych próbach wyboru najemcy, tym razem przedmiotem konkursu jest sam lokal przeznaczony do działalności handlowo-usługowej bez sąsiednich pomieszczeń toalet.
Lokal użytkowy w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk
Lokal użytkowy w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Próby wyboru najemcy zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej, podejmowane przez GZDiZ od września ubiegłego roku nie przyniosły pożądanego rezultatu. Wyłonieni w poprzednich licytacjach bądź konkursach najemcy ostatecznie nie decydowali się na podpisanie umowy i rozpoczęcie prowadzenia działalności. Czynnikiem który wpłynął na decyzję w ostatnim konkursie była obawa o opłacalność inwestycji, w związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej obostrzeniami sanitarnymi, zwłaszcza rentowność toalet.

Przedmiotem nowego konkursu będzie sam lokal o powierzchni 14,2 m2, w którym przyszły najemca będzie mógł prowadzić działalność handlowo-usługową. Do jego obowiązków będzie należała też obsługa platform przyporęczowych dla osób niepełnosprawnych – codziennie w godz. 6:00 – 20:00. Znajdują się one przy schodach od strony Bramy Wyżynnej, a także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Najemca odpowiedzialny będzie za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej przy wejściu i zejściu z platformy oraz do zapewnienia bezpiecznego transportu osoby na platformie po schodach. Obowiązkiem najemcy będzie również dbanie o stan platformy i jej utrzymanie w czystości.

Oferty należy składać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy Partyzantów 36 w Gdańsku – do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36 – budynek A, Biuro Obsługi Klienta lub przesyłać drogą pocztową (UWAGA!!! Decyduje data wpływu przesyłki do GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk do dnia 8 stycznia 2021 roku do godziny 15:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT”. Druk oferty oraz wymagane dokumenty określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1708/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. W Zarządzeniu zawarte są również warunki prowadzenia w lokalu działalności handlowo-usługowej. Minimalna wysokość stawki czynszu wynosi 49,22 zł/m2 miesięcznie.

Plik do pobrania:


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP