Dwa nowe ogrody kieszonkowe w Gdańsku

Enklawa wyciszenia, spokoju i beztroski w środku miasta. Miejsce do odpoczynku i naładowania wewnętrznych baterii oraz spotkań z przyjaciółmi i sąsiadami. Oto „oferta” ogrodów kieszonkowych – pocket gardens, których jest w Gdańsku coraz więcej. W listopadzie zakończyła się budowa dwóch z nich – na zieleńcu u zbiegu ulic Matki Polski i Partyzantów we Wrzeszczu oraz na zieleńcu u zbiegu ulic Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie. Oba ogrody zostaną uroczyście przekazane mieszkańcom na wiosnę przyszłego roku, kiedy będzie można podziwiać ich roślinność w całej okazałości.

102
GZDiZ

Ogrody kieszonkowe to dostępne publicznie niewielkich rozmiarów tereny zieleni miejskiej. Są istotną częścią zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Pełnią szereg ważnych funkcji dla ekosystemu i stanowią łączniki między terenami zieleni o większej powierzchni. Oddziałują również pozytywnie na klimat – zmniejszają miejskie wyspy ciepła, przyczyniają się do cyrkulacji mas powietrza i korzystnie wpływają na gospodarowanie wodami.

Już na wiosnę przyszłego roku mieszkańcy Gdańska będą mogli korzystać z dwóch nowych tego typu ogrodów we Wrzeszczu przy ulicach Matki Polki i Partyzantów oraz w Nowym Porcie przy ulicach Wyzwolenia i Oliwskiej. Na zieleńcu w tej pierwszej lokalizacji została wykonana nawierzchnia gliniasto-żwirowa, przeprowadzono również nasadzenia z situ sinego, traw ozdobnych i krzewów iglastych. W ogrodzie znalazły się również elementy małej architektury. Oprócz ustawienia ławek i krzeseł wykonano też zielone „ściany” z drewnianych paneli z ozdobną skrzynią obsadzoną pnączami.

W ogrodzie na zieleńcu w Nowym Porcie przeprowadzono najpierw roboty rozbiórkowe, demontując murek, schody, stare ławki i betonową nawierzchnię. Podłoże ogrodu zostało wymienione na takie, które jest odpowiednie dla krzewów, bylin i traw ozdobnych. Oprócz nich w ogrodzie posadzone zostały także rośliny cebulowe i pnącza. W ogrodzie wykonano również nowe alejki o nawierzchni żwirowej, chodnik oraz schody. Dostawiono także nowe ławki i kosze na śmieci.

Warto zaznaczyć, że na etapie opracowywania  dokumentacji  projektowych, przyjęte rozwiązania konsultowane były z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz Gdańskimi Wodami w zakresie wdrażania rozwiązań sprzyjających małej retencji.

Powstanie dwóch ogrodów kieszonkowych nie wyczerpuje planów realizacji kolejnych tego typu obiektów w Gdańsku. Dział Utrzymania Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni posiada dokumentacje projektowe na następne tego typu zagospodarowania w różnych lokalizacjach miasta. Będą one tworzone sukcesywnie w kolejnych latach, jednak tempo ich realizacji uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Mieszkańcy Gdańska mogą korzystać już z trzech zieleńców o charakterze ogrodów kieszonkowych, które znajdują się przy ul. Bogusławskiego vis-a-vis Teatru Szekspirowskiego, u zbiegu ulic Dmowskiego oraz ks. Zator-Przytockiego, a także przy ul. Grobla I. Ta ostatnia lokalizacja służy nie tylko mieszkańcom Śródmieścia, ale również uczniom Szkoły Podstawowej nr 50 którzy mają możliwość odbycia tam lekcji, korzystając z ustawionych w tej lokalizacji mebli miejskich i trawnika.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP