Bezpośrednia obsługa klientów GZDiZ w ograniczonym zakresie

W ograniczonym zakresie, z zachowaniem wymogów sanitarnych GZDiZ umożliwia bezpośrednią obsługę klienta.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Wizyty będą się odbywały wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu dnia oraz godziny spotkania. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, które odmraża urzędy przygotowaliśmy stanowisko do bezpośredniej obsługi klienta. Odbywać się ona będzie w dwóch lokalizacjach: przy ul. Partyzantów 36 oraz ul. Wyspiańskiego 9a.

Numery telefonów do pracowników merytorycznych znajdują się na naszej stronie internetowej:

Działy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Dyrekcja i kadra kierownicza

Ostatnie miesiące pokazały, że większość spraw można sprawnie załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy do tego, aby jeśli tylko to możliwe pozostać przy tej formie kontaktu.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP