Winieta 1
Winieta 1
ZP - Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania pełni funkcję operatora strefy płatnego parkowania w Gdańsku, zajmuje się kontrolą wnoszenia opłat, wydaje zerowe karty opłat na pojazdy PHEV i N+ Uwaga! Prowadzeniem korespondencji w zakresie windykacji opłat dodatkowych, wystawianiem upomnień oraz tytułów wykonawczych zajmuje się dział windykacji. Rozliczaniem wpłat z tytułu opłat dodatkowych zajmuje się dział księgowy.

Parkowanie w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz i Jelitkowo jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
Parkowanie w sektorach: Aniołki, Oliwa i Przymorze jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-15.00.
Za parkowanie w soboty, niedziele i święta opłat nie pobiera się.

 

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B (wejście od szczytu budynku)

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Adres e-mail: parkowanie@gzdiz.gda.pl
Kasa czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00,
środy od 7.00 do 16.30

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Kierownik Działu - Bohdan Sobota

Budynek B. (wejście od szczytu budynku)

tel. 58 52 44 626

 

Wydawanie kart opłat abonamentowych i zryczałtowanych

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 55 89 570
Wydawanie identyfikatorów zerowej stawki opłat "N+", "0", "CC", "PHEV"

Budynek B. (wejście od szczytu budynku)

info. tel. 58 52 44 627
Pisma dotyczące opłat dodatkowych

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

tel. 58 52 44 627

Wydawanie identyfikatorów długoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 55 89 570
Wydawanie identyfikatorów krótkoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 52 44 627

info. tel. 58 55 89 570

Serwis techniczny parkometrów

tel. 58 34 46 873

 

Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za opłaty dodatkowe:

Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Uwaga! W tytule przelewu niezbędne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Prezentacja działu:

Dział organizujący oraz nadzorujący proces parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Do głównych zadań działu należy:

  • prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku,
  • stwierdzanie powstania opłat dodatkowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia właściwej opłaty,
  • monitoring prawidłowości działania urządzeń do poboru opłat za parkowanie,
  • kontrola stanu oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania,
  • wydawanie kart zerowej stawki opłaty "N+", "0", "CC", "PHEV"

Procedury spraw wraz z formularzami do pobrania

  1. Karta opłaty abonamentowej
  2. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
  3. Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
  4. Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"
  5. Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV