Winieta 1
Winieta 1

ZP - Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania pełni funkcję operatora strefy płatnego parkowania w Gdańsku, zajmuje się kontrolą wnoszenia opłat, wydaje zerowe karty opłat na pojazdy PHEV i "N+". Uwaga! Prowadzeniem korespondencji w zakresie windykacji opłat dodatkowych, wystawianiem upomnień oraz tytułów wykonawczych zajmuje się Dział Windykacji. Rozliczaniem wpłat z tytułu opłat dodatkowych zajmuje się Dział Księgowy.

Parkowanie w sektorach: Stare Miasto (Śródmieście) AS i Wrzeszcz AW jest płatne:

Parkowanie w sektorze: Główne Miasto EG i na ulicy 3 Maja EK jest płatne:

Parkowanie w sektorach Aniołki BA, Oliwa BO i Przymorze BP jest płatne:

Parkowanie w sektorze Jelitkowo AJ od 1 lipca do 31 sierpnia jest płatne:

od pn. do pt. w godz. 9.00–17.00

od pn. do pt. w godz. 9.00–20.00

od pn. do pt. w godz. 9.00–15.00

od pn. do pt. w godz. 9.00–17.00

Dane kontaktowe:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B (wejście od szczytu budynku), pok. 9, 10

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Adres e-mail: parkowanie@gzdiz.gda.pl
Kierownik działu: Bohdan Sobota, tel. 58 52 44 626, e-mail: bohdan.sobota@gzdiz.gda.pl, pok. 10
Z-ca kierownika działu: Jacek Niemiec, tel. 58 52 44 626, e-mail: jacek.niemiec@gzdiz.gda.pl, pok. 10
Kasa czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00,
środy od 7.00 do 16.30

Tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Wydawanie kart opłat abonamentowych i zryczałtowanych:

Biuro Obsługi Klienta - Budynek A, tel. 58 55 89 570

Wydawanie identyfikatorów zerowej stawki opłat "N+", "0", "CC", "PHEV":

Budynek B (wejście od szczytu budynku), tel. 58 52 44 627

Pisma dotyczące opłat dodatkowych:

Biuro Obsługi Klienta, Budynek A, tel. 58 52 44 627

Wydawanie identyfikatorów długoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście:

Biuro Obsługi Klienta, Budynek A, tel. 58 55 89 570

Wydawanie identyfikatorów krótkoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście:

Biuro Obsługi Klienta, Budynek A, tel. 58 52 44 627, 58 55 89 570

Serwis techniczny parkometrów:

tel. 58 34 46 873

 

 

 

 

Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za opłaty dodatkowe:

Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Uwaga! W tytule przelewu niezbędne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu

Prezentacja działu:

Dział pełni funkcję operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Do głównych zadań działu należy:

 • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.
 • Nadzór nad prawidłowością stwierdzania przez podmiot zewnętrzny opłat dodatkowych za postów bez wniesienia właściwej opłaty w Strefie Płatnego Parkowania.
 • Monitoring prawidłowości działania urządzeń do poboru opłat za parkowanie.
 • Przekazywanie wpłat zamkniętych (bilonu z parkometrów) podmiotowi zewnętrznemu.
 • Kontrola stanu oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
 • Wydawanie abonamentów i identyfikatorów uprawniających do korzystania z miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.
 • Nadzór nad wnoszeniem opłat systemami rozliczeń transakcji mobilnych.
 • Nadzór nad wnoszeniem opłat w automatach parkingowych za pomocą kart płatniczych oraz innych dostępnych instrumentów płatności elektronicznych.

Procedury spraw wraz z formularzami do pobrania:

 1. Karta opłaty abonamentowej
 2. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
 3. Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
 4. Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"
 5. Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV