Winieta 1
Winieta 1
ZP - Dział Parkowania
Dział parkowania pełni funkcję operatora strefy płatnego parkowania w Gdańsku, zajmuje się kontrolą wnoszenia opłat, wydaje zerowe karty opłat na pojazdy PHEV i N+ Uwaga! Korespondencją dotyczącą opłat dodatkowych, wystawianiem upomnień i wezwań do zapłaty oraz egzekucją i rozliczaniem wpłat z tytułu nieopłaconego parkowania zajmuje się dział windykacji.

Parkowanie w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz i Jelitkowo jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
Parkowanie w sektorach: Aniołki, Oliwa i Przymorze jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-15.00.
Za parkowanie w soboty, niedziele i święta opłat nie pobiera się.


Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B (wejście od szczytu budynku)

Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Adres e-mail:
parkowanie@gzdiz.gda.pl
Kasa czynna:poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00,
środy od 7.00 do 16.30

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Kierownik Działu - Bohdan Sobota

Budynek B. (wejście od szczytu budynku)

tel. 58 52 44 626


Wydawanie kart opłat abonamentowych i zryczałtowanych

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 55 89 570
Wydawanie identyfikatorów zerowej stawki opłat "N+", "0", "CC", "PHEV"

Budynek B. (wejście od szczytu budynku)

info. tel. 58 52 44 627
Pisma dotyczące opłat dodatkowych

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

tel. 58 52 44 627

Wydawanie identyfikatorów długoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 55 89 570
Wydawanie identyfikatorów krótkoterminowych GM na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Biuro Obsługi Klienta

Budynek A

info. tel. 58 52 44 627

info. tel. 58 55 89 570

Serwis techniczny parkometrów

tel. 58 34 46 873

Prezentacja działu

Dział organizujący oraz nadzorujący proces parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Do głównych zadań działu należy:

 • prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku,
 • stwierdzanie powstania opłat dodatkowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia właściwej opłaty,
 • monitoring prawidłowości działania urządzeń do poboru opłat za parkowanie,
 • kontrola stanu oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania,
 • wydawanie kart zerowej stawki opłaty "N+", "0", "CC", "PHEV"

Procedury spraw wraz z formularzami do pobrania

 1. Karta opłaty abonamentowej
 2. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
 3. Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
 4. Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"
 5. Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście
 6. Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV