IP - Dział Obsługi i Rozliczeń Strefy Płatnego Parkowania

Dział Obsługi i Rozliczeń Strefy Płatnego Parkowania nadzoruje działanie automatów parkingowych (parkometrów) i systemy rozliczeń transakcji mobilnych (telefony komórkowe, smartfony) wykorzystywane do wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Uwaga! Prowadzeniem korespondencji w zakresie windykacji opłat dodatkowych, wystawianiem upomnień oraz tytułów wykonawczych zajmuje się Dział Windykacji. Rozliczaniem wpłat z tytułu opłat dodatkowych zajmuje się Dział Księgowy.

Dane kontaktowe:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C, pok. 06

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Adres e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl
Kierownik działu: Bohdan Sobota, tel. 58 52 44 626, e-mail: bohdan.sobota@gdansk.gda.pl, bud. C, pok. 06
Z-ca kierownika działu: Jacek Niemiec, tel. 58 52 44 626, e-mail: jacek.niemiec@gdansk.gda.pl, bud. C, pok. 06
Kasa czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00,
środy od 7.00 do 16.30

Tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Serwis techniczny parkometrów:

tel. 58 34 46 873

Pisma ws. wnoszenia opłat systemami rozliczeń transakcji mobilnych (telefon komórkowy, smartfon)

tel. 58 52 44 626

Pisma ws. wnoszenia opłat w automatach parkingowych za pomocą kart płatniczych oraz innych dostępnych instrumentów płatności elektronicznych (BLIK)

tel. 58 52 44 626

 

 

 

 

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

  • Monitoring prawidłowości działania automatów parkingowych do poboru opłat za parkowanie.
  • Przekazywanie wpłat zamkniętych (bilonu z parkometrów) podmiotowi zewnętrznemu.
  • Kontrola stanu oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.
  • Nadzór nad wnoszeniem opłat systemami rozliczeń transakcji mobilnych (telefony komórkowe, smartfony).
  • Nadzór nad wnoszeniem opłat w automatach parkingowych za pomocą kart płatniczych oraz innych dostępnych instrumentów płatności elektronicznych (BLIK).