Zarządzenie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie odwołania licytacji ustnych w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 9/ 2020 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie odwołania licytacji ustnych w trybie bezprzetargowym zaplanowanych na dzień 24 marca 2020 r. oraz 3 kwietnia 2020 r., w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wskutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 9/ 2020 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie odwołania licytacji ustnych w trybie bezprzetargowym zaplanowanych na dzień 24 marca 2020 r. oraz 3 kwietnia 2020 r., w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wskutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie § 10 ust. 2 w zw. z § 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii (Dz.U.2020.491 z dnia 2020.03.20),

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ).
  2. Odwołuje się przeprowadzenie licytacji ustnych w trybie bezprzetargowym, których termin został wyznaczony na dzień:
    a) 24 marca 2020 r. (Zarządzenie nr 272/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r.),
    b) 1) 3 kwietnia 2020 r. (Zarządzenie nr 333/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2020 r.).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
/-/ Mieczysław Kotłowski

1) W brzmieniu ustalonym przez §1 Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie 10/20 Dyrektora GZDiZ 

Zarządzenie 9/20 Dyrektora GZDiZGdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP