Sprzątanie Gdańska po ulewie

Nocna ulewa spowodowała spory bałagan, ale obyło się bez poważnych strat. Od wczesnych godzin porannych wszystkie torowiska i drogi były przejezdne, a awarie sygnalizacji świetlnej usunięte.
129660
fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Do pracy przystąpiliśmy już w nocy. Prace związane z oczyszczaniem rozpoczęliśmy na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i Nowych Ogrodów oraz pod wiaduktem na al. gen. Józefa Hallera. Od rana pojazdy oczyszczania pracowały między innymi na ul. Słowackiego, al. Żołnierzy Wyklętych, Kartuskiej, Jaśkowej Dolinie i Traugutta. W następnej kolejności oczyszczaniem objęto ulice Chrzanowskiego, Rakoczego, Pohulanka, Cienistą, Abrahama i Wojska Polskiego. Na naszej liście jest kilkadziesiąt ulic o różnym stopniu zanieczyszczenia.

Porządkowanie będzie trwało nie tyko we wtorek, ale także w kolejnych dniach. W zależności od stopnia zanieczyszczenia niektóre ulice wymagają kilkukrotnego przejazdu pojazdów mechanicznych.

Na wszystkich cmentarzach komunalnych ulewa pozostawiła po sobie nieporządek. Leżą połamane gałęzie, wypłukane lokalnie zostały alejki między grobami, wszędzie jest sporo piachu i wymytych kamyków. Został już zamówiony piach do uzupełniania ubytków przy grobach w ramach umowy na całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych.

W gdańskich parkach wypłukane są miejscami alejki. Potrzebne są prace porządkowe do których przystąpimy po tym jak tylko wszędzie ziemia wchłonie wodę. Trawniki przy al. Rzeczypospolitej i al. Zwycięstwa zostały rozjechane przez samochody i wymagają odtworzenia. Zalana została cześć Parku Strzyża i Podleśna Polana. Uszkodzenia w nawierzchni stwierdzono na ścieżkach na Podleśnej Polanie i przy Zbiorniku Wileńskim. Na szczęście nie odnotowaliśmy dużych start w drzewostanie.

Sprawdzone zostały ulice wokół budów. Tam gdzie stwierdziliśmy zanieczyszczenia przypomnieliśmy inwestorom/kierownikom budów o obowiązku niezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia. W tych lokalizacjach przeprowadzona zostanie kontrola.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP