Przebudowa ulicy i dwa ronda na Chrobrego

Przebudowa 370-metrowego odcinka ul. Chrobrego z wymianą nawierzchni jezdni i chodników między skrzyżowaniami z ul. Ciołkowskiego/Pstrowskiego oraz z ul. Leszczyńskich/Grudziądzką, które staną się rondami. To zakres prac drogowych, jakie rozpoczną się w poniedziałek, 5 lutego. Prowadzone będą przez prywatnego inwestora w ramach umowy drogowej – „szesnastki”.
Przebudowywany odcinek ul. Chrobrego
Przebudowywany odcinek ul. Chrobrego
Obliview.brg.gda.pl

Wykonanie robót podzielone będzie na etapy i wymaga wprowadzenia zmian w obowiązującej organizacji ruchu.

Pierwszy etap obejmie przebudowę prawej strony jezdni i chodnika ul. Chrobrego wraz z przekształceniem skrzyżowania ulic Chrobrego – Leszczyńskich – Grudziądzka w formę ronda i likwidacją istniejącej sygnalizacji świetlnej. W związku z tym zamknięte zostaną skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Pstrowskiego i Grudziądzką, które staną się drogami bez przejazdu. Ponadto ul. Chrobrego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu (lewego), na którym ruch odbywać się będzie jednokierunkowo w relacji do al. Hallera – wyjazd z ul. Leszczyńskich oraz Ciołkowskiego odbywać się będzie wyłącznie w lewo. Objazd możliwy będzie z wykorzystaniem al. Hallera oraz ul. Kościuszki.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą również pieszych. W czasie pierwszego etapu prac dostępny będzie wyłącznie chodnik po stronie Cmentarza – Pomnika Bohaterów Zaspa. Chodnik po drugiej stronie ulicy będzie zamknięty z zachowaniem dostępu do pawilonów handlowych oraz sklepu Biedronka.

Dotychczasowy przystanek autobusowy na ul. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Grudziądzką zostanie przeniesiony na ul. Leszczyńskich.

O dalszych zmianach w organizacji ruchu w kolejnych etapach prac informować będziemy na bieżąco.

Roboty zakończą się planowo 30 czerwca.

Inwestorem przebudowy ul. Chrobrego jest firma Robyg na podstawie umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP