Prace na skrzyżowaniu ul. Ciołkowskiego i ul. Pstrowskiego

W czwartek, 4 lipca ruszy drugi etap przebudowy odcinka ul. Chrobrego w ramach umowy drogowej – „szesnastki”. W tej fazie robót wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Ciołkowskiego i Pstrowskiego oraz dokończone będą prace przy rondzie na ulicy Leszczyńskich oraz Grudziądzkiej. Wdrożone zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. Ten etap prac zakończy się planowo 26 lipca.
Organizacja ruchu na skrzyżowaniu Chrobrego-Ciołkowskiego-Pstrowskiego
Organizacja ruchu na skrzyżowaniu Chrobrego-Ciołkowskiego-Pstrowskiego
GZDiZ

Przebudowa fragmentu ul. Chrobrego trwa od lutego. W początkowym etapie ułożono nową nawierzchnię na połowie jezdni remontowanego odcinka oraz rozpoczęto przebudowę skrzyżowania z ul. Leszczyńskich i Grudziądzkiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W drugim etapie prace w tym rejonie będą finalizowane, a jednocześnie zacznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ciołkowskiego i Pstrowskiego.

Oznacza to wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:

  1. Zamknięcie wjazdu/wyjazdu z ul. Ciołkowskiego na ul. Chrobrego. Objazd poprowadzony zostanie z wykorzystaniem ulic: Ciołkowskiego, Drzewieckiego oraz Leszczyńskich i dalej al. Jana Pawła II, Czarny Dwór i al. Hallera.
  2. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Leszczyńskich w kierunku szpitala na Zaspie. Objazd dla kierunku przeciwnego możliwy będzie al. Jana Pawła II, ul. Czarny Dwór i al. Hallera.
  3. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chrobrego w kierunku al. Hallera prawą stroną jezdni.
  4. Wyłączenie z ruchu lewej strony jezdni oraz zlokalizowanych tam zatok postojowych.
  5. Otwarcie wjazdu/wyjazdu z ul. Pstrowskiego oraz Grudziądzkiej na ul. Chrobrego. Wyjazd z obu ulic możliwy będzie wyłączenie w prawo.
  6. Przeniesienie tymczasowego przystanku linii 124 z ul. Leszczyńskich do stałej lokalizacji przy ul. Chrobrego.
  7. Ograniczenie prędkości pojazdów w rejonie robót do 30 km/h.
  8. Utrudnienia w ruchu pieszych w obrębie przebudowywanych skrzyżowań.

Inwestorem przebudowy ul. Chrobrego jest firma Robyg na podstawie umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

O pierwszym etapie informowaliśmy TUTAJ

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Chrobrego-Leszczyńskich-Grudziądzka
Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Chrobrego-Leszczyńskich-Grudziądzka
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP