Konkurs ofert na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych [ODWOŁANIE 26.03]

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego odwołuje konkurs ofert nr PU/3/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 14 kwietnia 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
Sprzedaż lodów

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z §3a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

konkurs zostaje odwołany.

Oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium proszeni są o przesłanie na adres: bozena.zmijewska@gzdiz.gda.pl wniosku o zwrot wadium wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po weryfikacji dokonanych wpłat.

Konkurs odbędzie się w terminie późniejszym tj. po odwołaniu stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT