Czyścimy nagrobki pochowanych na Cmentarzu Pomniku Bohaterów „Zaspa”

Na Cmentarzu Pomniku Bohaterów „Zaspa” prowadzone są prace, polegające na czyszczeniu nagrobków, upamiętniających ofiary II Wojny Światowej.
99
GZDiZ


Łącznie do 7 grudnia zanieczyszczenia usunięte zostaną z 197 pomników. Z nagrobków za pomocą myjek ciśnieniowych usunięty zostanie brud i kurz, a także rośliny – mchy i porosty. Regularne czyszczenie pomników to nie jedyne działania porządkowe, prowadzone przez GZDiZ na Cmentarzu na Zaspie. We wrześniu 2018 roku gruntowną renowację przeszedł pomnik, upamiętniający pomordowanych polskich kolejarzy z Szymankowa. Pomnik został oczyszczony, wypiaskowany oraz zaimpregnowany. Na Cmentarzu wykonywane są również bieżące naprawy, po występujących tam dewastacjach. W planach jest także wybudowanie betonowego krzyża centralnego. Ma on zastąpić drewniany krzyż, który został spalony przez wandali w 2017 roku.

Równolegle z pracami czyszczenia pomników, zleconymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, na Cmentarzu na Zaspie wykonywane jest, za zgodą GZDiZ oraz Wojewody Pomorskiego, oczyszczanie nagrobków przez gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP