Park im. Ronalda Reagana

Park zlokalizowany jest w pasie nadmorskim pomiędzy Jelitkowem a Brzeźnem - na północnym-wschodzie od ulic Czarny Dwór i Obrońców Wybrzeża, na wschód od ul. Piastowskiej.

Park o powierzchni 85 ha powstał w latach 2003 – 2006 i został założony na miejscu tymczasowych ogródków działkowych, których funkcjonowanie podniosło poziom wód gruntowych, doprowadzając do licznych podtopień terenu. W latach 2001 – 2002 zbudowano system rowów odwadniających, dwa stawy, drogi techniczne oraz oświetloną ścieżkę pieszo-rowerową na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej. Do maja 2003 roku urządzono zieleń na terenach odwodnień, zaś w latach 2003 i 2004 wybudowano kolejne ścieżki pieszo rowerowe na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej i ul. Obrońców Wybrzeża.

W 2006 roku na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża i Jagiellońskiej otwarta została Kraina Zabawy – największy w Gdańsku plac zabaw dla dzieci wraz z wielopoziomowym Skate Plaza – miejscem jazdy na rolkach i deskorolce.

W sumie w parku wybudowano 5,5 km ścieżek dla pieszych i rowerzystów, ponadto na jego terenie znajduje się pięć placów zabaw o łącznej powierzchni 3 ha, a także dwa place rekreacyjne, cztery place wypoczynkowe i górka saneczkowa.

W październiku 2004 roku uchwałą Rady Miasta Gdańska park otrzymał imię Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1981 – 1989, honorowego obywatela Miasta Gdańska. W lipcu 2012 roku na terenie parku odsłonięty został pomnik, przedstawiający postaci Ronalda Reagana oraz papieża Jana Pawła II. To upamiętnienie ich spotkania, do którego doszło w Miami w 1987 roku. Pomnik znajduje się między dwoma stawami na osi ul. Jagiellońskiej.

Zieleń parkowa obejmuje nasadzenia drzew i krzewów, trawniki, róże okrywowe oraz nasadzenia bylin i traw ozdobnych, a także zwarte zadrzewienia i zakrzewienia.

Na wyposażenie parku składają się ławki, ozdobne kosze na śmieci, stoły do ping-ponga i gry w szachy. W Parku im. Ronalda Reagan znajdują się również specjalnie wyznaczone miejsca do grillowania i palenia ognisk.

Park urozmaicają stawy z odpływem, z biologiczną zabudową linii brzegowych oraz wyspami lęgowymi dla ptactwa wodnego. 

Zieleń parkowa obejmuje młode nasadzenia drzew i krzewy, trawniki, róże okrywowe oraz nasadzenia bylin i traw ozdobnych,  zwarte zadrzewienia i zakrzewienia.

Park urozmaicają stawy z odpływem, z biologiczną zabudową linii brzegowych oraz wyspami lęgowymi dla ptactwa wodnego. 

Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku from GdanskPL on Vimeo.