Pomnik papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana

Pomnik współczesny upamiętniający spotkanie papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana. Pomnik odsłonięty w 2012 roku.

Wymiary

Wysokość całości max: 220,00 cm

Wymiary maksymalne przestrzeni zajmowanej przez rzeźby: 160,00 cm x 100,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Przymorze, Park im. Ronalda Reagana

Współrzędne: 54.25’0”N  18.36’16”E

Data odsłonięcia

14.07.2012 r.

15.08.2012 r. – poświęcenie pomnika przez abp. Sławoja Leszka Głódzia

Autor projektu/wykonawca

Rzeźbiarze: Stanisław Milewski, Bogusław Szycik

Projekt pomnika oparty jest na zdjęciu papieża i prezydenta spacerujących po parku w Miami na Florydzie 10 września 1987 roku. Zdjęcie wykonał Scott Stewart z Associated Press.

Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Godność”.

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie „Godność: aktem darowizny przekazało pomnik miastu Gdańsk.

Opis

Monument współczesny upamiętniający spotkanie w Miami papieża Jana Pawła II i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Pomnik został zrealizowany jako rzeźbiarskie, pełnoprzestrzenne, naturalistyczne, przedstawienie postaci papieża i prezydenta. Obie figury, odlane w brązie, stoją na poziomie chodnika, umocowane w podłożu betonowym, pokrytym nawierzchnią z drobnego grysu kamiennego na spoiwie syntetycznym.

Obok rzeźb, na 3 niskich cokołach betonowych, znajdują się tablice marmurowe w ułożeniu pulpitowym z napisami kutymi, wypukłymi o treści:
1/ WDZIĘCZNI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLACY,
2/ Papież Jan Paweł II Prezydent Ronald Reagan Floryda Miami 10 września 1987 r., pomnik wykonany na podstawie zdjęcia Scotta Stewarta Associated Press
3 / Fundatorzy: Kasy Kredytowe SKOK Miasto Gdańsk, Stowarzyszenie „Godność” lipiec 2012

Idea pomnika odnosi się do osobistej relacji papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana. Ich współpraca nie była sformalizowana, ale łączyła ich wspólnota idei i celów, zaangażowanie w kwestie wolności i godności człowieka, a także stosunek do komunizmu i wizja uwolnienia Polski i Europy od systemu totalitarnego. Współpraca strony amerykańskiej z Watykanem nawiązana przez Jana Pawła II i Ronalda Reagana polegała m.in. na wzajemnym informowaniu się, w tym dostarczaniu Watykanowi analiz sytuacji w bloku socjalistycznym przygotowywanych przez wywiad amerykański, jak również konsultacjach strony amerykańskiej z Watykanem szczególnie w  oparciu o informacje z Polski. Ponadto zapadła decyzja wspierania „Solidarności”, polskiego ruchu społecznego, wspartego ideałami religijnymi. Spotkanie w Miami było jednym ze spotkań mających, jak się okazało, znaczący wpływ na bieg historii. Magazyn „Time” określił wspólnotę tych działań mianem „Świętego sojuszu” (The Holy Alliance).

 

 

Więcej z kategorii: