Park Akademicki

Park Akademicki znajduje się na terenie położonym między Wielką Aleją Lipową a ulicą Traugutta.

Park Akademicki zajmuje powierzchnię ok. 9 ha i został założony na terenach pocmentarnych z XIX wieku. Powstał w latach 1970-1972 w miejscu zlikwidowanych starych cmentarzy gdańskich, tj. Cmentarza p.w. Św. Mikołaja i Kaplicy Królewskiej, Cmentarza Św. Katarzyny, Cmentarza p.w. Najświętszej Marii Panny, Cmentarzy p.w. Św. Brygidy i Św. Józefa. W latach 2006-2007 w północnej części parku zostało wybudowane Lapidarium, upamiętniające zlikwidowane gdańskie cmentarze. W Lapidarium, w otoczeniu symbolicznego elementu plastycznego, gromadzone są historyczne nagrobki z terenu Gdańska. Ustawiono tam również trzy granitowe tablice poświęcone zlikwidowanym cmentarzom.

Park przecinają asfaltowe alejki spacerowe, zaś standardowe wyposażenie parku stanowią ławki i kosze na śmieci, oświetlenie parkowe, kamienne ogrodzenie i ozdobne murki. W parku znajdują się także zestawy zabawowe i piaskownica dla dzieci oraz wybieg dla psów. W Parku Akademickim napotkać można również pozostałości małej architektury ogrodowej w postaci trejaży.