Kompozycja przestrzenna pięciu rzeźb Alfonsa Łosowskiego

Na kompozycję przestrzenną składają się rzeźby autorstwa Alfonsa Łosowskiego – „Fregata”, „Książę”, „Lotos”, „Centaur”, „Abstrakcja” z lat 60. XX wieku.

Wymiary

Fregata: 176,00 cm (wys.) x 120,00 cm x ca. 70,00 cm

Książę: 173,00 cm (wys.) x 57,00 cm x 50,00 cm

Lotos: 187,00 cm (wys.) x 88,00 cm x 50,00 cm

Abstrakcja: 176,00 cm (wys.) x 56,00 cm x 35,00 cm

Centaur: 160,00 cm (wys.) x 113,00 cm x 41,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Oliwa, staw nr 4 „Subisława”, między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały

Współrzędne: 54.24’57,7”N  18.34’25,7”E

Data odsłonięcia

Czas powstania rzeźb: 1963 r.

Odsłonięcie na zieleńcu przy stawie „Subisława” – 2003-2007 r.

Autor projektu/wykonawca

Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Kompozycja przestrzenna 5 rzeźb Alfonsa Łosowskiego powstawała dwuetapowo w latach 2003-2007. Pierwotnie jako pojedyncza ustawiona została rzeźba „Fregata”. Cztery pozostałe rzeźby: „Książę”, „Lotos”, „Centaur” i „Abstrakcja” zostały dołączone w drugim etapie. Wszystkie rzeźby pochodzą ze zlikwidowanych zieleńców na terenie Starego i Głównego Miasta. Rzeźby zostały ustawione po stronie północnej stawu „Subisław” znajdującego się między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały. Obiekty wykonane są z głazów granitowych i wykazują cechy charakterystyczne dzieł Alfonsa Łosowskiego. Mają zwartą syntetyczną formę, a ingerencja rzeźbiarska podkreśla jakość kamiennego tworzywa. Wszystkie rzeźby są ustawione na gruncie, przed rzeźbami leżą tablice granitowe z tekstem identyfikującym tytuł („Książę”, „Lotos”, „Centaur”, „Abstrakcja”) i autora: „ALFONS ŁOSOWSKI” oraz datę powstania dzieł: „1963 R.”

Obiekty ustawione są w następującej kolejności:

"Fregata" – pierwotnie była postawiona  jako pojedyncza rzeźba. Wykonana jest z dwóch głazów granitowych, stoi bezpośrednio na gruncie na podstawie cementowej ukrytej w ziemi. Przed rzeźbą w gruncie tablica granitowa z tekstem identyfikującym  tytuł: Fregata  i autora:  „ALFONS ŁOSOWSKI” oraz datę powstania dzieł: „1963 R.”
"Książę" – rzeźba złożona z dwóch kamieni, górna część z ciemnoszarego granitu ze stylizowanym rysunkiem twarzy, dolna z jasnoszarego granitu; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
"Lotos" – rzeźba złożona z dwóch kamieni, górna część z ciemnoszarego granitu to forma abstrakcyjna nawiązująca formą do pąka kwiatowego, dolna z jasnoszarego granitu w kształcie prostopadłościennym z wyoblonymi krawędziami; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
"Centaur"  – rzeźba z czterech kamieni granitowych; dwa dolne tworzą nogi postaci centaura, środkowy - korpus, na którym umieszczona jest owalna głowa z płytkim rysunkiem twarzy; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie
"Abstrakcja" – rzeźba z ciemnoszarego granitu na cokole, w kształcie walca, z jasnoszarego granitu; obiekt bez cokołu, na podstawie ukrytej w gruncie

Alfons Łosowski ukończył wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wojnie uczestniczył w odbudowie zabytków  Gdańska, wykonując rekonstrukcje zniszczonych rzeźb m.in. figury króla Zygmunta Augusta z wieży ratuszowej. Twórca  licznych pomników gdańskich i rzeźb plenerowych, rozpoznawalny ze względu na charakterystyczny styl cechujący się syntetyczną formą i wykorzystaniem jako środka ekspresji artystycznej naturalnej, organicznej faktury materiału kamiennego. Inne rzeźby Alfonsa Łosowskiego na terenie Gdańska to m.in. pomniki Świętopełka i Mściwoja w Parku Oliwskim, pomnik Norwida „Legenda” we Wrzeszczu oraz rzeźby plenerowe na terenie Parku Oruńskiego i Starego Miasta.

FREGATA KSIĄŻĘ LOTOS CENTAUR ABSTRAKCJA

 

Więcej z kategorii: