Rzeźba plenerowa Fregata

Współczesny plenerowy obiekt rzeźbiarski autorstwa Alfonsa Łosowskiego. Rzeźba powstała w 1963 roku, a odsłonięta została w 2003 roku.

Wymiary

Fregata: 176,00 cm (wys.) x 120,00 cm x ca. 70,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Oliwa, staw między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały.

Współrzędne: 54.24’56”N  18.34’25,2”E

Data odsłonięcia

Czas powstania: 1963 r.

Odsłonięcie na zieleńcu przy stawie nr 4 („Subisława”): 2003 r.

Autor projektu/wykonawca

Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Fregata – współczesny obiekt rzeźbiarski. Rzeźba Alfonsa Łosowskiego otwierająca zespół 4 dekoracyjnych, plenerowych form rzeźbiarskich (Książę, Lotos, Abstrakcja, Centaur) na zieleńcu przy stawie nr 4 na Potoku Oliwskim, tzw. zbiorniku „Subisława” (historyczna nazwa: Wojnowo, staw założony w 1591 r. do napędzania kuźnicy). Pierwotnie była postawiona  jako pojedyncza rzeźba. Wykonana jest z dwóch głazów granitowych, stoi bezpośrednio na gruncie na podstawie cementowej ukrytej w ziemi. Przed rzeźbą w gruncie tablica granitowa z tekstem identyfikującym  tytuł „Fregata”,  autora „ALFONS ŁOSOWSKI” oraz datę powstania dzieła: „1963 R.”

Alfons Łosowski ukończył wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wojnie uczestniczył w odbudowie zabytków  Gdańska, wykonując rekonstrukcje zniszczonych rzeźb m.in. figury króla Zygmunta Augusta z wieży ratuszowej. Twórca  licznych pomników gdańskich i rzeźb plenerowych, rozpoznawalny ze względu na charakterystyczny styl cechujący się syntetyczną formą i wykorzystaniem jako środka ekspresji artystycznej naturalnej, organicznej faktury materiału kamiennego. Inne rzeźby Alfonsa Łosowskiego na terenie Gdańska to m.in. pomniki Świętopełka i Mściwoja w Parku Oliwskim, pomnik Norwida „Legenda” we Wrzeszczu oraz rzeźby plenerowe na terenie Parku Oruńskiego i Starego Miasta.

 

 

Więcej z kategorii: