Winieta 1
Winieta 1
IE - Dział Energetyczno-Teletechniczny
Dział energetyczno-teletechniczny odpowiedzialny jest za utrzymanie i rozwój infrastruktury związanej z oświetleniem ulic, parków, skwerów, sygnalizację świetlną , kanalizację kablową oraz iluminację zabytków, pomników i obiektów inżynierskich.

Adres biura

Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 105, 106, 107

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 

 

 

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia

Kierownik Działu Energetyczno-Teletechnicznego - Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Oświetlenia Ulicznego - Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

 
 

Oświetlenie ulic

tel. 58 55 89 748
tel. 58 55 89 744

Sygnalizacja świetlna

tel. 58 55 89 747

Iluminacja zabytków

tel. 58 55 89 745

Kanalizacja kablowa

tel. 58 55 89 746
      58 55 89 747

 

Telefony alarmowe

Pogotowie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej - Gdańskie Centrum Kontaktu (telefon czynny przez całą dobę)

tel. 58 52 44 500

 

Do głównych zadań działu należy:

1. Monitoring stanu technicznego urządzeń:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR,
 • sieci światłowodowych,
 • stacji transformatorowych i kabli SN,
 • dźwigów osobowych, w tym dźwigów pochyłych do transportu osób niepełnosprawnych,

2. Planowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta w zakresie:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR,
 • sieci światłowodowych GZDiZ.

3. Nadzór nad realizacją umów oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym, w tym prac: projektowych, inwestycyjnych, utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających.

4. Wydawanie warunków technicznych projektowania oświetlenia, iluminacji, sygnalizacji świetlnej i zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR  oraz opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji realizowanej przez GZDiZ i innych inwestorów w obrębie pasa drogowego.

5. Wydawanie warunków technicznych projektowania sieci światłowodowych  pozostających w gestii GZDiZ oraz opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji realizowanej przez GZDiZ i innych inwestorów w obrębie pasa drogowego.

6. Współpraca z użytkownikami uzbrojenia podziemnego w przypadku prowadzenia przez nich robót mogących naruszyć stan techniczny urządzeń pozostających w gestii działu z uwagi na funkcję.

7. Nadzór nad systemami monitoringu wizyjnego wind włączonymi do centrum monitoringu wizyjnego PKS.

8. Uzgodnienia projektów systemów monitoringu wizyjnego wind i dla terenów pozostających w gestii GZDiZ.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA

O warunki techniczne projektant musi wystąpić za każdym razem, kiedy projektowane jest oświetlenie na terenie pasa drogowego Miasta Gdańska.
Warunki techniczne przygotowuje Dział Energetyczny GZDiZ, w oparciu o wniosek o wydanie warunków do projektowania oświetlenia

Wniosek o podanie warunków technicznych do projektowania oświetlenia. (38 KB)

 

Mapa Oświetlenia Miasta Gdańska (4.68 MB)
 

Udostępnienie kanału technologicznego