PZ - Dział Zieleni Niskiej

Dział sprawuje nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją terenów zieleni (lasów komunalnych, parków, zieleńców), zieleni w pasach drogowych, zadrzewień miejskich.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 26, 25, 21
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
E-mail: gzdiz-pz@gdansk.gda.pl
Kierownik działu: Joanna Kowalewska, tel. 58 55 89 560, e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl, bud. D, pok.1A
Zastępca kierownika działu: Anna Bogus -Szadejko, tel. 58 55 89 560, e-mail: anna.bogus-szadejko@gdansk.gda.pl 

Tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Sprawy dotyczące koszenia trawników, przycięcia krzewów i pielęgnacji roślinności niskiej, konserwacji ławek

Rejon Centralny

Dzielnice: Aniołki, Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Zaspa-Rozstaje 

58 558 95 94
Mapa podziału na rejony - utrzymanie zieleni niskiej
kliknij, aby powiększyć

Rejon Północny

Dzielnice: Oliwa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Zaspa-Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 558 95 94

Rejon Południowy

Dzielnice: Chełm, Jasień, Rudniki, Siedlce, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wzgórze Mickiewicza

58 558 95 43

Rejon Wschodni

Dzielnice: Ujeścisko – Łostowice, Suchanino, Śródmieście, Rudniki, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Olszynka

58 558 95 43

Pas Nadmorski 

Dzielnice: Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 524 45 67

Rejon Portowy

Dzielnice: Brzeźno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Stogi, Wyspa Sobieszewska

58 524 45 67

Rejon Zachodni

Dzielnice: Kokoszki, Matarnia, Osowa

58 558 95 94

Rejon Śródmieście

Dzielnica: Śródmieście

58 524 45 67
Sprawy dotyczące utrzymania parków zabytkowych

Park Oliwski przy ul. Opata Rybińskiego

Park Oruński przy ul. Raduńskiej

Park Brzeźnieński przy ul. Krasickiego

Park Przymorze przy ul. Pomorskiej

Park Kuźniczki przy ul. Wajdeloty/Kilińskiego

Park Jasień przy ul. Zwierzynieckiej

Park w Królewskiej Dolinie przy ul. Do Studzienki

58 558 95 68
Z uwagi na prace biurowo-terenowe pracowników w przypadku braku możliwości kontaktu prosimy o kontakt pod numerem: 58 558 95 67/58 558 95 60

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem niskiej zieleni miejskiej - parkami, zieleńcami i zielenią w pasach drogowych oraz na innych terenach objętych administracją przez GZDiZ, w tym w szczególności:
  • monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
  • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym pielęgnacją i konserwacją zieleni niskiej oraz rozwojem, konserwacją i remontami wyposażenia terenów zieleni, 
  • nadzór nad realizacją zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
 • Nadzór na wykorzystaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne, organizacje pozarządowe czy firmy oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej, a także ich zajęcia na inne cele.
 • Wydawanie zezwoleń na poruszanie się pojazdów mechanicznych w obrębie terenów zieleni miejskiej, w rejonach położonych poza pasami drogowymi, tj. parków i zieleńców.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja wniosków z zakresu branży zieleni i pokrewnych dla potrzeb Wieloletnich Planów Finansowych Miasta oraz wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Opracowywanie koncepcji zagospodarowania dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów zieleni.
 • Udostępnianie miejsc do rozpalania ognisk (m.in w Parku im. Ronalda Reagana).
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę standardu utrzymania, jakości i stanu terenów zieleni miejskiej.
 • Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowanie terenów zieleni i aktywizowanie społeczności Gdańska w tym zakresie.
 • Działania mające na celu przystosowanie zieleni miejskiej do zmian klimatu.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń o szkodach związanych z terenami zieleni miejskiej.
 • Współudział w komisjach dotyczących odbioru i przeglądach gwarancyjnych terenów zieleni.

Opis procedur:

Wnioski do pobrania:

Inne: