Identyfikator na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz  lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania) powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy,
  2. w przypadku prowadzenia punktu handlowego określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
  3. w innym przypadku niż wymieniony wyżej należy określić cel wjazdu,
  4. dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 25 (I piętro).

Dział prowadzący sprawę:

Dział Utrzymania Zieleni - 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.

Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę - ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, budynek B, pok. 7, tel. 58 52 44 567.

Tryb odwoławczy:

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A.