IE - Dział Energetyczno-Teletechniczny

Dział Energetyczno-Teletechniczny odpowiedzialny jest za utrzymanie i rozwój infrastruktury związanej z oświetleniem ulic, parków, skwerów, sygnalizację świetlną, kanalizację kablową oraz iluminację zabytków, pomników i obiektów inżynierskich.

TELEFON CZYNNY 24 GODZINY NA DOBĘ PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU:

ZGŁOSZENIA AWARII: oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, iluminacji - Gdańskie Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 105, 106, 107

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Kierownik działu:

Jacek Wojtczak, tel. 58 55 89 741, e-mail: jacek.wojtczak@gdansk.gda.pl, pok. 105

Z-ca kierownika działu ds. oświetlenia ulicznego

Bogusław Nadolny, tel. 58 55 89 744, e-mail: boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl, pok. 107

Z-ca kierownika działu ds. sygnalizacji świetlnej i dźwigów osobowych

Marcin Kowalczyk, tel. 58 55 89 747, e-mail. marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl, pok. 106

Oświetlenie ulic:

tel. 58 55 89 748

tel. 58 55 89 744

Sygnalizacja świetlna:

tel. 58 55 89 747

Iluminacja zabytków:

tel. 58 55 89 745

Kanalizacja kablowa:

tel. 58 55 89 747

Do głównych zadań działu należy:

1. Monitoring stanu technicznego urządzeń:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR,
 • systemów telekomunikacyjnych,
 • kanałów technologicznych
 • sieci światłowodowych,
 • stacji transformatorowych i kabli SN,
 • dźwigów osobowych, w tym dźwigów pochyłych do transportu osób niepełnosprawnych,
 • iluminacji świątecznej.

2. Planowanie, przygotowywanie i nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta w zakresie:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR,
 • systemów telekomunikacyjnych,
 • kanałów technologicznych,
 • sieci światłowodowych.

3. Nadzór nad realizacją umów oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym, w tym prac: projektowych, inwestycyjnych, utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających.

4. Wydawanie warunków technicznych projektowania oświetlenia, iluminacji, sygnalizacji świetlnej, urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, kanałów technologicznych, sieci światłowodowych, systemów telekomunikacyjnych, iluminacji świątecznej oraz opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji realizowanej przez GZDiZ i innych inwestorów w obrębie pasa drogowego.

5. Współpraca z użytkownikami uzbrojenia podziemnego w przypadku prowadzenia przez nich robót mogących naruszyć stan techniczny urządzeń pozostających w gestii działu z uwagi na funkcję.

6. Nadzór nad systemami: monitoringu wizyjnego i fonicznego wind włączonymi do Centrum monitoringu wizyjnego PKS.

7. Nadzór i uzgodnienia projektów sieci światłowodowych projektowanych i przebiegających na terenach w gestii GZDiZ.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA

O warunki techniczne projektant musi wystąpić za każdym razem, kiedy projektowane jest oświetlenie na terenie pasa drogowego Miasta Gdańska.
Warunki techniczne przygotowuje Dział Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ, w oparciu o wniosek o wydanie warunków do projektowania oświetlenia

Wniosek o podanie warunków technicznych do projektowania oświetlenia

Mapa Oświetlenia Gdańska

Udostępnienie kanału technologicznego