Zmiana formy wyboru najemcy zespołu lokali w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej

Zespół lokali użytkowych, znajdujący się w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie w dalszym ciągu czeka na swojego najemcę. Chętnych do wynajmu zapraszamy do składania ofert w pisemnym konkursie. To nowa forma poszukiwania podmiotów zainteresowanych prowadzeniem tam swojej działalności. Nowa jest również minimalna stawka czynszu.
Zespół lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie
Zespół lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Przypomnijmy, że zespół lokali użytkowych, który znajduje się w przejściu podziemnym pod Wałami Jagiellońskimi między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk na swojego najemcę czeka od września ubiegłego roku. Zwycięzca pierwszego przetargu nie zdecydował się ostatecznie na zawarcie umowy, a do kolejnych dwóch postępowań nie zgłosił się żaden chętny.

Tym razem zmieniona została forma, w jakiej poszukiwany jest najemca zespołu lokali użytkowych. Zamiast przetargu ograniczonego w formie ustnej licytacji stawki czynszu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni organizuje pisemny konkurs ofert. Można je składać do 29 września 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Biura Obsługi Klienta lub też drogą pocztową na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk (Uwaga! Decyduje data wpływu przesyłki do GZDiZ). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA NA NAJEM ZESPOŁU LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT”. Druk oferty oraz wymagane dokumenty określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1260/20 z dnia 7 września 2020 r.

W związku z brakiem ofert w zorganizowanych poprzednio przetargach ustnych minimalna stawka w konkursie została obniżona z kwoty 41,63 zł obowiązującej w pierwszym przetargu do kwoty 20,67 zł netto.

Przedmiotem konkursu jest zespół lokali użytkowych o łącznej powierzchni 69,25 m2, który składa się z lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (14,20 m2) oraz pomieszczeń toalet (55,05 m2). Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, jak również wentylację. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić sprzedaż artykułów spożywczych (wyłącznie w opakowaniach jednostkowych producenta), pamiątek, prasy, czy artykułów sezonowych. W lokalu możliwe będzie również prowadzenie działalności usługowej, np. sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych, dorabiania kluczy itp. Nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu, tekstyliów odzieżowych i obuwia, działalności hazardowej, a także żywności innej niż w opakowaniach jednostkowych producenta.

Wyłoniony w przetargu najemca lokalu oprócz prowadzenia punktu handlowego lub usługowego będzie miał obowiązek codziennej bieżącej obsługi toalet (w godz. 6:00 – 20:00), znajdujących się w przejściu podziemnym – utrzymania ich w czystości oraz dokonywania drobnych napraw. Będzie mógł przy tym pobierać opłaty za korzystanie z toalet w kwocie nie wyższej niż 2 zł. Najemca, we własnym zakresie, będzie mógł zainstalować w nich automat-kołowrotek służący do poboru opłat.

Najemca lokalu będzie również zobowiązany do obsługi platform przyporęczowych dla osób niepełnosprawnych – codziennie w godz. 6:00 – 20:00. Znajdują się one przy schodach od strony Bramy Wyżynnej, a także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Odpowiedzialny będzie za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej przy wejściu i zejściu z platformy oraz do zapewnienia bezpiecznego transportu osoby na platformie po schodach. Obowiązkiem najemcy będzie również dbanie o stan platformy i jej utrzymanie w czystości.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1260/20 z dnia 7 września 2020 r.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP