Winieta 1
Winieta 1

Zawieszenie spotkań komisji ds. organizacji ruchu drogowego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną od 3 września 2020 zawieszone zostały spotkania Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, Komisji ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego oraz Komisji ds. imprez organizowanych w pasach drogowych. Spotkania ww. komisji nie będą odbywać się do odwołania.
LOGO-GZDIZ-1

 

AKTUALIZACJA - 17 września 2020

Posiedzenia Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, Komisji ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego oraz Komisji ds. imprez organizowanych w pasach drogowych zostaną wznowione od poniedziałku 21 września.

3 września 2020

Podczas zawieszenia spotkań komisji w celu uzgodnienia projektu organizacji ruchu złożonego do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego należy najpierw uzyskać opinię Policji, a następni złożyć projekt wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT